Festival Minervy aneb "Jak se dělají mikrostáty".

Přednáška na téma "Jak se dělají mikrostáty" na festivalu Minervy.

Sbírka Austenasie

Sbírka Austenasie

Festival Minerva

Poslední letošní festival Minervy

Blahopřání Austenasii k 10. výročí vyhlášení samostatnosti

10. výročí vyhlášení samostatnosti Austenasie

Dohody z Tate Modern muzea (28.7.2018)

Jednání mezi Austenasií a Venédskem 28.7.2018 u Tate Modern musea.

2. jednání s velmistrem cechovního státu Alaric

Dne 29.8.2018 proběhl pracovní oběd mezi představeným Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédsko p. Janem Linhartem a velmistrem cechovního státu Alaric p. Davidem Vavruškou.

Jednání s velmistrem cechovního mikrostátu Alaric.

Dne 9.8.2018 proběhlo jednání mezi představeným Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédsko Mgr. Janem Linhartem a velmistrem cechovního (soukromého mikro)státu Alaric Davidem Vavruškou.

"Naše školička"

Originál a překlad dopisu " z naší školičky". Reakce na naší návštěvu začátkem roku 2018.

První konference spolku Venédsko.

Veřejný zápis z první konference spolku Venédsko. Na programu byl mimo jiné - zhodnocení cesty do DRK, další působení v DRK, rozšíření spolupráce s Pravoslavnou církví....

Jak pomáhat?

Nemá smysl poslat do Konga moderní elektroniku - není ji kam zapojit...a pokud má škola nakrásně zavedenou elektřinu - může se stát, že i několik dní elektrický proud nejde. Přesněji: celkem často se stává, že proud i několik dní nejde.

"Naše" škola

Je pomoc a "pomoc"....

Přehled přednášek a videa

Všechny záznamy přednášek Mgr. Jana Linharta, které máme k dispozici.

Video ke sbírce pro DRK

Naší sbírku věcných darů podporují

Organizace, které s námi spolupracují na sbírce školních a hygienických pomůcek pro DRK

Ubytování v Kishaae

Foto našeho apartmánu

Fotografování v DRK

Není vůbec jednoduché něco v DRK vyfotografovat.

Žážitek z cesty do Muandy

"Ztracené" zavazadlo.

Návrat do ČR

Absurdita není doménou jen Afrických zemí.

Řeka Kongo

Jediná (tajně pořízená) fotografie řeky Kongo a problém se suvenýry.

Předání darů v základní škole

Jak to vypadá ve škole, kam směřuje naše pomoc.

(Ne)předávání darů ze sbírky

Každou činnost lze vykonat nejen dvěma způsoby - jednoduše nebo složitě - ale také konžským způsob.

Jednání

Jednání s panem poslancem Remim a se zástupcem cestovního ruchu p. Chrispinem Tribunali. Také o tom, jak (ne)funguje cestovní ruch v DRK

Hospodaření s odpady "po africku"

A my máme těžkou hlavu z toho, že někdo hodil do domácího kotle petku....

Cesta z Muandy do Kinshasy

Procestoval jsem celou Evropu, znám i africké země....nikdy se mi z cest nechtělo domů...teď se moc těším, až se vrátím.

Výlet do okolí

Výlet do okolí Muandy.

Cesta Kinshasa - Muanda

Dálková doprava v DRK.

Postřehy z běžného života v Kinshase

Běžný život v Kinshase = život za vysokou zdí s ostnatým drátem a se soukromou ochrankou.

Shrnutí prvního týdne pobytu v DRK od představeného spolku

Jednání během prvního týdne v Kinshase.

První dojmy z DRK

Odlet

Odjezd do Mnichova na letiště a odlet do Paříže

Potřeby pro uměleckou školu

Předání v pořadí již třetí zásilky školních potřeb.

Termín odletu

Jsou dojednané schůzky s představiteli státních orgánů i se zástupci soukromého sektoru. O cestě budeme informovat po návratu, který je plánován na 21.1.2018

Děkovný dopis

Obdrželi jsme děkovný dopis z první školy. Kromě poděkování obsahuje i prosbu o další podporu.

Předběžný termín cesty

Vízum do DRK

Co je zapotřebí k vystavení víza do DRK, cena, kontakty.

Fotografie z předávání druhé zásilky věcných darů

28.9.2017 do Konga dorazila druhá zásilka školních potřeb.

Potřebné očkování

Očkování povinné, doporučené a vhodné.

Povolení k veřejné finanční sbírce

Další možnost, jak podpořit naši činnost.

Konference Venédsko - Kongo

Průběh konference Venédsko - Kongo.

Výstava Minerva 2017

Účast představeného spolku Venédsko na výstavě.

Konference Venédsko - Kongo

Pozvánka na konferenci Venédsko - Kongo

Učebnice pro Kongo

První zásilka věcných darů pro školu v Kongu.

Výsledky sbírky věcných darů

Venédsko v kontextu projektů českých soukromých mikrostátů

Záznam přednášky Mgr. Jana Linharta.

Mikrostáty – historie, současnost a další možnosti v kontextu ČR

Přednáška Mgr. Jana Linharta, tentokrát s videozáznamem.

Mikrostáty - historie, současnost a jejich další možnosti

Přednáška Mgr. Jana Linharta.

Mikrostáty v běhu času a jejich stávající možnosti

Přednáška Mgr. Jana Linharta.

Mikrostáty - vznik a uplatnění

Přednáška Mgr. Jana Linharta.

Mikrostáty a jejich současné možnosti

Přednáška Mgr. Jana Linharta.