Ta Meri

Ta Meri

Svobodný a samostatný zapsaný spolek Venédsko otevírá projekt Ta Meri.

Představení projektu:

Zde budeme zveřejňovat dotazy zájemců o projekt.

Kontakt pro dotazy: spolek.venedsko@seznam.cz


Dotaz:

Jak si představujete růst? Růst rostlin? Zvířat? U něčeho "lokálního" toho lze dosáhnout časem na přepočet, ale tady předpokládáte hned několik časových pásem ....

Adrian

Odpověď:

Předpokládá se tzv.umrtvování systému za účelem realizace přepočtu. Tedy zpracování a uložení událostí předchozího časového období, pravděpodobně období jednoho dne. V tomto časovém okně by docházelo i k onomu růstu, kdy by bambus "povyrostl" třeba o 1cm, slunečnice o 3 mm a třeba kaštan (strom) o 0,0001mm. Přepočet by se, samozřejmě, týkal všech pásem. Zatím se, jako ideální, jeví časový úsek od 2°° do 4°°hod ráno. 

Tady by jistě platily určité posuny. Nesmíme přehlížet, že jedno časové pásmo v projektu Ta Meri=zhruba 2 časová pásma pozemská, ale časová rozteč 2hod na přepočet, a to v časných ranních hodinách, je velmi pravděpodobná. 

Faktická realizace časování je možná dvěma způsoby. Jednak (1) jedna servrovna, která bude přímo pracovat tak, aby k "umrtvování" docházelo v určených časech postupně. A jednak (2) je tu možnost nechat systém pracovat na více místech, ve více servrovnách, a pak by si jednotlivé servery "řešily umrtvování ve vlastní režii". Rozhodnutí o tom ještě nepadlo a bude zvažována jak technologická náročnost, tak i problematika nákladů ...


Dotaz:

Jak chcete právně ošetřit přístup osob k Ta Meri? Ať již do běžného prostředí nebo k obchodním aktivitám?

Radana

Odpověď:

Jednoduchá otázka, na kterou existuje odpověď hned v několika rovinách. Ale odpověď vždy se stejným závěrem - ověřená identifikace bude nutností.

1) Je tu logická situace - v prostředí, které označujeme jako "vitální sekci", se budou pohybovat (ve formě částečníků) lidé. Ti budou jednat, uzavírat obchody (tedy prodávat a nakupovat), uzavírat jiné, i právně závazné, dohody a musí být tedy možno je identifikovat. Už jen proto, aby dohoda mohla být plněna, obchod mohl proběhnout.

2) Ať již s ohledem na uvedené v bodě  "1)"  nebo s ohledem na zákony vážící se k "Ochraně mravní výchovy mládeže", které má (v té či oné podobě) prakticky každá země světa, je nutná i možnost ověření věku. Není cílem nezletilé z TaMeri vyloučit. Cílem je jejich účast se souhlasem jejich zákonného zástupce.

3) Předpokládáme i účast tzv. postižených osob, a to včetně osob, které jsou někdy označované, jako "mentálně postižené". Navíc předpokládáme, že jejich pohyb, život, jednání .... prostě účast bude citelně volnější, než je v reálném světě (například i s ohledem na menší intenzitu dopravního provozu ...). Mnohé z těchto osob ovšem mají sníženou způsobilost k právním úkonům, takže i pro ně platí nutnost ověřené identifikace a přístup s "podporou" asistenta nebo zákonného zástupce.

Ve všech těchto případech platí, že stačí identifikace na úrovni "Moje ID" a souhlas s přístupovými podmínkami (za Venédsko se připravují).

4)Trochu složitější to je v případě obchodních aktivit. Tady považujeme za nutnou Smlouvu s provozovatelel té-které části TaMeri (resp."planety Geb", viz videa), která upraví podnikání a obchodní podmínky jako takové. Je nutné znovu zmínit, že projekt není plánován jako centralizovaný.

5) Obchodní identifikaci např. i s ohledem na záruční právo a s ohledem na možnost verifikovaného užívání tzv. platebních bran.

6) Opět i identifikaci pro potřebný souhlas se základními přístupovými podmínkami.

Takže podnikající fyzická osoba se identifikuje základním způsobem ("Moje ID") a doloží např. předmět podniktatelské činnosti.

Právnická osoba by se měla identifikovat (např. přes výpis z registru firem) a zároveň i určit svého odpovědného zástupce v systému. 

Pro samostatně činné smluvní obchodní zástupce (byť i) právnických osob logicky platí stejné zásady, jako pro fyzické podnikající osoby.

Bc. Pavel Kohout, odborný poradce


Dotaz:

Zjevně se inspirujete v historii a ve fantasy. Zároveň zmiňujete i možnost obchodování. Ale tím spoustu produktů, míněno produktů spjatých s moderní érou, z obchodní výměny vyloučíte?

Hana Tremlová

Odpověď:

V zásadě můžeme vzít v potaz dva hlavní okruhy tohoto problému. Jednak to jsou služby (např. telekomunikační) a jednak pak výrobky, nebo lépe-zboží všeobecně (jako je např. elektřina).

Jde-li o služby, tak ty se moc nemění. Různé formy přenosu třeba informací (poštovní holubi, praporcový telegraf, semaforový telegraf ....) zná lidstvo již velmi dlouho. Takže jde spíše jen o způsob nastavení. Příkladem budiž třeba to, že vám telekomunikační společnost pronajme nějakého "skřeťáka", na bázi třeba AI-čka, který bude přeposílat vaše právy. V prostoru Gebu by zpráva putovala tak rychle(dlouho), jak by pracovaly tamní přenosové soustavy (např. majáky světelného telegrafu). V reálu, na planetě Zemi, by jste, samozřejmě, neobdržela žádného "skřeťáka", ale šlo by o koupi tarifu do vašeho mobilního telefonu.

U zboží jde hlavně o formu a pojmenování. Ano, jistě, starověký Egypt nebo renesance (zřejmě) neznaly elektřinu jako zboží (a elektřina je dnes zbožím svého druhu) denní spotřeby. Ale i tehdy potřebovali svítit.  Dobrá tedy-proč po tom neprodávat svítiolej, kde např. jeden barel svítioleje=1 Kw/h. Již i renesance uměla lampový olej používat k vaření (na kahanech) i ke svícení i jinak. V tomto lze tedy "na Gebu" navázat. Kupovat svítiolej s dodávkou až k (tamnímu vašemu) domu. Reálně by si ale zákazník koupil tarif na dodávky elektřiny .... Podobným způsobem lze určitě postupovat i u jiných druhů nabídek.

Mgr. Jan Linhart, představený spolku Venédsko


Dotaz:

Dobrý den,

1) chtěl bych se dotázat jaké předpokládáte scénáře? Co se bude od hráče nebo hráčů očekávat po vstupu do Ta Meri?

Respektive

2) budou dostupné předvolené scénáře, které bude možné následovat nebo budou mít hráči zcela "volné ruce" a budou moci najít své uplatnění sami?

Na konec se chci dotázat

3) zda-li bude svět otevřený/rozdělený pro "čistokrevné hráče" a "osoby s jinými zájmy" (např. obchodní činností atd.)

Děkuji.

Odpověď:

Tohle je přesný dotaz, resp. sled dotazů, s jejichž pomocí lze objasnit, že nám nejde o hru, ale že usilujeme o alternativní životní prostor. I proto většinou nepoužíváme výraz "hráč/hráči". Používáme termín "účastník/účastníci". Takže panu Mrvíkovi za dotaz/dotazy moc děkujeme.

ad 1) Výslovně nechceme scénáře. Od hráčů, tedy přesněji účastníků, se bude očekávat, že naleznou svůj prostor a své uplatnění v rámci Ta Mery, t.j. na planetě Geb. Počínaje tím, že se stanou členy-občany některého státu na planetě Geb a konče tím, že naleznou uplatnění pracovního rázu ( ať již zaměstnání, podnikání, nebo naopak - s využitím toho, že mají jiné příjmy se budou na Gebu věnovat svým zájmům...počínaje koníčky a třeba kulturními aktivitami konče).

ad 2) Životní scénáře, tedy scénáře pro život na planetě Geb, samozřejmě nebudou. Konečně - v normálním životě také nejsou. Nicméně základní východisko celého projektu Ta Mery je,  že 1 člověk=1 účastník=1 částečník (tělesný avatar)=1 život. Každé prostředí, takže i Geb (bude-li realizován), má svá rizika. Proto chceme zónu, kterou pracovně označujeme jako pískoviště. Zde by měl účastník nesmrtelnost a učil se, co jsou hrozby a jak jim čelit, minimalizovat je nebo jak se jim zcela vyhnout. Takže tady, na onom "pískovišti", by se pohyboval v prostředí  určitých rámcových scénářů. Po odchodu ze školící zóny/z pískoviště se nicméne vychází z toho, že dál již bude účastník žít svůj vlastní (3d VR alternativní) život.

ad 3) Jestliže se podaří Ta Meri realizovat, pak bude Geb plně otevřeným a jednotným prostorem. Nepočítáme tedy se specifickou obchodní, hráčskou, řemeslnou, školskou .... sekcí. Jde nám opravdu cíleně o vytváření (byť 3D VR) reálné společnosti. Při tom vycházíme z toho, že společnost se bude technologicky a pokud jde o zdroje pohybovat v širokém rozmezí od starověku po renezanci (bez střelného prachu). V těchto společnostech také žili zemědělci, řemeslníci, obchodníci, vojáci, šlechta ... v jednom prostoru a rámci. Stejně tak by to bylo i na Gebu. O oddělení některých prostorů (či, chcete-li, sekcí) lze uvažovat jen v případech, kdy by to bylo výslovně vyžadováno ze zákona. 

Dalším významným motivem, pro takovéto plošné řešení společnosti na Gebu, je i snaha nekomplikovat vztahy a vazby. Tedy jde o to, aby např.cesta obchodníka k zákazníku, ev. naopak-zákazníka za obchodníkem, byla pokud možno bez bariér a komplikací.

doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D.


Dotaz:

Jestliže, jak říkáte, že omezíte možnosti magie, tak bude jakýkoliv přesun možný jen prostředky, které znal již středověk. Kůň, povoz, loď s vesly, plachetní loď... Stejně tak nebude možný záznam - třeba přednášky. Nebude pak cestování nuda? A to dlouhá nuda? A nemůže být omezující, když člověku něco unikne a on pak nemá další šanci si takový záznam přehrát?

S pozdravem, Kira Dabizha

Odpověď:

Tento problém byl již probrán s kolegy z ČZU. Konzultace se, pochopitelně, týkaly předně onoho záznamu přednášek, ale navrhnuté řešení má univerzální platnost.

Jde o možnost "nastavit si"  částečníka na "autopilota" a poslat ho na přednášku ( nebo na cestu). Jde-li o přednášku, je zde požadavek, aby pak fungoval jako ne zcela plnohodnotné záznamové zařízení. Tedy např.  jen záznam zvuku, ale lze nastavit i jiným způsobem. Jde o to, aby zůstal zachován určitý moment motivace tak, aby student neřešil  "studium" tím způsobem, že na přednášky bude posílat částečníka ( s tím, že sebe pohodově odešle třeba do hospody). Tedy - jde o to, aby byl opravdu motivován k přímé účasti a "vyslání částečníka" zůstalo jen v rovině nouzového řešení a přístupu.

Obdobné to může být v případě cestování. "Na autopilota" lze částečníka ( co já vím...) posadit na loď a poslat ho napříč oceánem. Ano, mělo by být možné, aby pořizoval nějaký záznam cesty. Ale mělo by být také možné "do něj vstoupit zpět" až ve chvíli, kdy loď bude vplouvat do cílového přístavu.

Mgr. Jan Linhart, představený spolku Venédsko


Dotaz:

Moc jsem nepochopila systém vstupu do světa Ta Meri. To pokaždé, když se odhlásím ze hry, tak budu muset projít tím vstupním portálem, abych se mohla vrátit?

Děkuji, Anddie

Odpověď:

To by bylo vskutku velmi nepraktické. Takový systém vždy znamená ztrátu času, a to i v herním prostředí. Tohle navíc není projektováno jako herní prostředí, tady by to mohlo být mnohem nepříjemnější. Pro nezasvěcené - platí, že "mapy", (tedy herní prostor) mají ve hrách omezený  rozsah proto, aby se tam hráči mohli snadněji najít a aby mezi nimi mohlo snadněji docházet k interakci. Na Gebu, tedy v Ta Meri, chceme naopak usilovat o mapy co největší. Jednak proto, aby bylo co osidlovat, ale hlavně výhledově proto, aby bylo kde žít. Konečně - i to je důvod, proč mluvíme o  vitální sekci a ne o herním prostředí. Za těchto okolností by cesta od vstupního portálu na místo určení mohla zabrat svkutku  mnoho času, možná i celé dny.

Předpoklad je, že člověk (již v podobě svého částečníka) portálem vstoupí jen prvně. Tady dokonce předpkládáme školící režim (chcete-li "pískoviště"), kde by nebyl nikterak ohrožován a učil by se, co ho může napadnout, zranit, zabít ...a jak. Zvažována je i možnost krádkodobého  režimu "pozorovatel", aby se mohl rozhlédnout po prostoru, kde se hodlá  "zabydlet". Dále, když by se potřeboval odpojit, by mělo platit, že člověk si odloží svého částečníka ke spánku a odpojí se. Jde např. do práce nebo se jde sám vyspat. Následně opětovným připojením se vzbudí svého částečníka a jde ho nasnídat (předpokládáme, že jako v reálu i zde by docházelo k doplňování energie částečníka stravou, pitím a spánkem= stará známa "stamina", v případě vyhladovění/vyžíznění by částečník mohl zemřít).  Nu - a po snídani již může účastník se svým částečníkem (či, chcete-li, ve svém částečníku) vyrazit za běžným denním rozvrhem.

V případě dlouhé absence účastníka by jeho částečník mohl zemřít hlady či žízní.  Předpokládame, že člověk může odjet na dovolenou, na léčebný pobyt, na služební cestu...a nemá možnost věnovat se svému částečníku. Odešle ho tedy nejbližším portálem ven. Tím je plně odpojen a nemusí se svému částečníku dále věnovat. Samozřejmě - mělo by být možné nechat se informovat o tom, co se "u něj doma na Gebu" děje, ale pečovat o částečníka by  nemusel, protože se má za to, že v prostředí Gebu je částečník fakticky osobou svého uživatele a v případě odchodu tak prostě není přítomen. Ve chvíli návratu  by opět prošel jakýmkoliv vstupním /výstupním portálem a v prostředí Gebu by se vynořil přímo v podobě svého částečníka. Následně by odcestoval za svou "gebskou" prací, na svou "gebskou" školu, do svého "gebského" domova...protě tam, kam by potřeboval. 

Mgr. Jan Linhart, představený spolku Venédsko


 Záznam přednášky pro studenty VŠ.