Ta Meri - krajina

Ta Meri - krajina

Ta Meri

Ta Meri

Dar pro Portus

Dar pro Portus

Přednáška v Portusu Prachatice o.p.s.

Přednáška v Portusu Prachatice o.p.s.

Přednáška Afrika - sny a realita

Sbírka Austenasie

Sbírka Austenasie

Sbírka Austenasie

Festival Minerva

Festival Minerva

Poslední letošní festival Minervy

2. jednání s velmistrem cechovního státu Alaric

2. jednání s velmistrem cechovního státu Alaric

Dne 29.8.2018 proběhl pracovní oběd mezi představeným Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédsko p. Janem Linhartem a velmistrem cechovního státu Alaric p. Davidem Vavruškou.

Jednání s velmistrem cechovního mikrostátu Alaric.

Jednání s velmistrem cechovního mikrostátu Alaric.

Dne 9.8.2018 proběhlo jednání mezi představeným Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédsko Mgr. Janem Linhartem a velmistrem cechovního (soukromého mikro)státu Alaric Davidem Vavruškou.

"Naše školička"

"Naše školička"

Originál a překlad dopisu " z naší školičky". Reakce na naší návštěvu začátkem roku 2018.

První konference spolku Venédsko.

První konference spolku Venédsko.

Veřejný zápis z první konference spolku Venédsko. Na programu byl mimo jiné - zhodnocení cesty do DRK, další působení v DRK, rozšíření spolupráce s Pravoslavnou církví....

Jak pomáhat?

Jak pomáhat?

Nemá smysl poslat do Konga moderní elektroniku - není ji kam zapojit...a pokud má škola nakrásně zavedenou elektřinu - může se stát, že i několik dní elektrický proud nejde. Přesněji: celkem často se stává, že proud i několik dní nejde.

"Naše" škola

"Naše" škola

Je pomoc a "pomoc"....

Video ke sbírce pro DRK

Video ke sbírce pro DRK