Investice

Svobodný a samostatný zapsaný spolek Venédsko (více na www.venedsko.cz a na https://www.facebook.com/venedsko.cz/ ), nezisková společnost registrovaná v EU, konkrétně v ČR, tímto oznamuje, že otevírá svůj projekt zaměřený na získání a držení pozemků, všem solidním investorům. Venédsko pro své potřeby shání pozemky a ty nám byly nabídnuty v Rumunsku, konkrétně pak v Banátu (zde žijí silné slovanské menšiny; předně pak Češi a Srbové). Nabízený pozemek má výměru 350 až 400ha., leži při soutoku řek Dunaj a Nera a je celistvý. Rumunská strana projekt podporuje a je připravena přiznat území spolku statut specifického ekonomického prostoru (průmyslová zóna, hospodářská zóna, zóna podpory a udržitelnosti podnikání ....). Projekt tak lze, samozřejmě, použít jako okno do EU jak pro jednotlivce, tak i pro podnikatelské subjekty.

V souladu s právem EU budou na zakupovaném území uplatňována pravidla, předpisy a normy Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska. Ten, pro svou činnost, vnímá jako vzor Suverénní řád Maltézských rytířů (tedy: Supremus Ordo Militaris Hospitalis Sancti Ioannis Hierosolymitani Rhodius et Melitensis). Investice do pozemků je možno realizovat deponováním peněz (např.formou právní úschovy) a následným převodem přes transparentní konto Venédska určené k nákupu pozemků v RO (a peníze nelze na takovém kontě uplatnit jiným způsobem ani je, a to i podle zákonů ČR, z konta jinak odebrat, než právě jen pro deklarovaný účel). Investice jsou otevřeny všem osobám (civilní investoři, živnostníci, podnikatelé, organisace ...), které neprosazují myšlenkové a ideologické postoje směřující k propagaci rasové, třídní či skupinové nenávisti a nesnášenlivosti. Nejnižší přípustná investiční částka činí 100´000 CZK (t.j.cca 3´900eur;4´250USD; 3´500GBP a ev.4´225ChF), nejvyšší přípustná není stanovena. Ani tu nejnižší částku však nemusí vkládat 1 investor, může být společnou i pro skupinu, která následně provede její vypořádání (vyplacení vkladatelů, přerozdělení pozemku ....). Bližší informace na tel.00420 605 449 443 (Jan Linhart, představený spolku, pro Č.j., R.j.a popř. i ve Fr.j.), pro Angl.j. na vavruska@orrery.cz a dále pak dle informací na https://www.venedsko.cz/kontakty .