Konžské elegie (žalozpěvy)

Roku 2020 jsme z části sponzorským darem získali a z části z vlastních zdrojů zakoupili kancelářský materiál a školní potřeby od firmy Office Depot. Od dárce, který si nepřeje být zveřejněn, jsme obdrželi 75 výtisků Gorilích pohádek ve francouzském jazyce. Opět děkujeme. Kancelářský materiál a školní potřeby jsme 2021 odeslali do DRK. Přeprava byla realizována profesionálním přepravcem, který v DRK a centrální Africe operuje. Zboží bylo řádně celně deklarováno a řádně vycleno. Ve chvíli, kdy dorazilo na letiště Kinshasa, bylo celníky DRK obstaveno s tím, že je celní deklarace fiktivně snížena, ocenění zboží neodpovídá realitě a chceme jej zobchodovat a jedná se tedy o kontraband. To jsme rázně popřeli a zmocnili jsme našeho spolupracovníka pana Mousa, aby zboží z celního prostoru vyreklamoval. Celníci trvali na tom, že se jedná o obchodní zboží. Pan Mousa je velmi agilní člověk znalý poměrů v Kinshase. Nezaváhal a na letiště přivezl ředitele naší školičky s tím, že zboží převezme přímo on, aby je předal žákům a škole pro potřeby výuky. Celníci opět odmítli zásilku vydat s tím že v krabicích není kancelářský materiál a školní potřeby, ale spotřební elektronika. Následoval papírový ping-pong Kinshasa – Praha - Kinshasa a pan Mousa se objevil na letišti opět s nepříjemným kusem papíru. Tím jej spolek Venédsko zmocňoval k otevření krabic. Následně byly krabice otevřeny. Jaké překvapení, zejména na straně konžské celní správy, v krabicích byl vskutku kancelářský materiál a školní potřeby. Celníci nyní, bez udaní důvodu, opět odmítli zásilku vydat. Pan Mousa neváhal a obrátil se na ministerstvo financí. Podle neověřených informací několik úředníku ministerstva financí na celníky telefonicky křičelo cca jednu hodinu, a to jak ve francouzštině tak v jazyce lingali. V DRK však celní správa nepodléhá ministerstvu financí a s celníky to tedy nepohnulo. Až osobní kontakty některých našich spolupracovníku z provincie Severní Kivu upoutaly k naší zásilce pozornost místního guvernéra.

Provincie Severní Kivu je provincie ve válečné zóně. Její guvernér má mimořádné pravomoci a také mimořádné možnosti. Oficiálně nevíme, jakým způsobem se naše zásilka dostala z Kinshasi do Severního Kivu. Další materiál (Gorilí pohádky, učebnice francouzštiny z francouzského institutu – děkujeme institutu - a sportovní trička) jsme již směřovali přímo do Severního Kivu.

Víme tak s naprostou jistotou, že se naše věci dostaly k těm opravdu potřebným.

Bohužel naší školičce v Kishase, která tak naléhavě potřebuje pomoc, jsme díky obstrukcím konžské celní zprávy tentokrát nic dodat nedokázali. Je nám to moc líto.

Severní Kivu

Sešity a další školní potřeby

Některé krabice byly hmotnější

Papíry

Gorilí pohádky

Gorilí pohádky

Učebnice z Francouzského institutu v Praze

Učebnice