Termín odletu do DRK je 2.1.2018 

Jsou dojednané schůzky s představiteli státních orgánů i se zástupci soukromého sektoru. O cestě budeme informovat po návratu, který je plánován na 21.1.2018


18.9.2017 - od tohoto data máme povolení k veřejné finanční sbírce. Účelem sbírky je nákup a dodání školních potřeb, pomůcek a dalšího materiálu do DRK. Přispět je možno přímo na transparentní účet u Fio banky číslo 2001287540/2010. Další povolený způsob je prostřednictvím crowdfundingových portálu - o vypsání sbírky na portálech budeme průběžně informovat.


4.9.2017 potvrdil náš právní zástupce v DRK , že dorazila první zásilka z naší sbírky. Jednalo se o učebnice francouzštiny a archivační desky pro potřeby jedné třídy. Fotografie z předávání zde.


17.5.2017 proběhlo jednání se zástupcem ambasády KDR. Kromě jiného se řešily tyto zásadní otázky:

1. nová vláda v DRK – byli jsme informování o postupu sestavování vlády a o jednotlivých nominovaných ministrech.

2. vražda dvou pracovníků OSN – došlo ke konkretizaci a upřesnění situace v provincii Kasai (kde k incidentu došlo). Byli jsme informování, že smrt dvou pracovníků OSN není nepřátelským aktem proti cizincům, ale běžný kriminální čin. Totožnost pachatelů je již policii známa a ta po nich pátrá.

3. spolupráce mezi pořádkovými silami – byla předjednána spolupráce mezi pořádkovými silami (policie, četnictvo...) Venédska a DRK.

4. byly projednány možnosti dohod o spolupráci v oblasti potírání přeshraniční kriminality.


28.3.2017 - obdrželi jsme další z dokumentů potřebných pro naši činnost v Kongu. Tentokrát to je podpora z ministerstva školství.


26.10. 2016 dorazila část dokladů, potřebných pro činnost spolku v DRK.

1. Doklad o převzetí podkladů ministerstvem spravedlnosti DRK. Dle dostupných informací má, v této věci, ministerstvo spravedlnosti DRK pouze administrativní funkci. Jeho úkolem tedy je zaevidovat udělení doložky nejvyšších výhod a vydat příslušné potvrzující dokumenty pro naše potřeby. Nemá však pravomoc již schválené rozhodnutí ministerstvem financí zvrátit. Leč dodejme, že administrativní (byť jinak nenáročné) úkony mohou v Africe zabrat opravdu hodně času ... !

2. Souhlas daňové správy ministerstva financí DRK s udělením (českou terminologií) doložky nejvyšších výhod, tedy zproštění povinnosti platit daně a cla.

3. Sdělení magistrátu hlavního města Kinshasy, že nemá výhrady proti udělení daňových a celních výhod. V Kinshase jsme akreditováni a město tak musí souhlasit s tím, že z nás nebude mít přímý daňový výnos.


17.6.2016 dorazilo emailem potvrzení o registraci spolku v Demokratické republice Kongo.


30.4.2016 proběhla jednání se zástupci Demokratické republiky Kongo o akreditaci Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédsko v Kongu. Projednávaly se např. otázky trvalého a dlouhodobého pobytu či jurisdikce.


Propagační leták z velvyslanectví Demokratické republiky Kongo.


16.3.2016 byly odeslány do Demokratické republiky Kongo všechny doklady potřebné pro tamní registraci.