Pomoc Austrálii

Obvykle pomáháme lidem. Zatím zvláště v oblasti vzdělávání. Katastrofa v Austrálii je však jiným případem. Ano, tamní požáry se dotkly a ohrozily rovněž mnoho lidí. Austrálie je ovšem zdostatek silný stát, aby dokázala takový problém zvládnout vlastními silami a ve vlastní režii. 


 

Ovšem je tu ještě jeden aspekt. Za ohnivou smršť na tomto světadíle v mnoha případech může lidská hloupost, ba i přímo zlovůle. Ponechme stranou otázku oteplování klimatu. Narážím na to, že již bylo prokázáno, že mnohé z požárů byly založeny člověkem, a to často i zcela úmyslně.


 

Oheň zasáhl ne miliony, ale miliardy zvířat, dalších živočichů a rostlin. To už nikdo nemůže zvládnout vlastními silami. Pro mne osobně byl nejstrašlivějším dokumentem této tragédie videozáznam toho, jak se veterináři pokoušejí pomoci koale. Byla již na veterinární klinice. Maličký vačnatec strašlivě naříkal. Ale lidem se nikterak nebránil. Už jen neměl sil? Nebo chápal, že mu ti dvojnožci chtějí pomoci? Netuším. Ale viděl jsem přesně proč tak srdceryvně naříká! Všechny 4 jeho packy byly spálené. Ne popálené! Byly spálené!!! Doslova! Jen 4 tuhé, nepohyblivé a zcela černé ... tvary koalí packy, které trčely z jeho tělíčka do prostoru před nebohým zvířátkem.


 

Rozhodli jsme se pomoci. Naší nevýhodou je, že jsme v tuto chvíli neměli mnoho volně disponibilních finančních prostředků. Výhodou je, že nad pomocí pro Austrálii převzala záštitu pražská ZOO, což je instituce nanejvýš solidní a vážená. Vyzýváme tedy tímto všechny naše příznivce a podporovatele, aby zkusili, byť i malou částkou, rovněž přispět. Je to jen apel. Žádná povinnost nebo nedejbože befel. Buď přispějte Venédsku a do poznámky pro příjemce uveďte heslo "Austrálie", nebo přímo na účet ZOO Troja, jak je znám z letáků a jak je uveden také na útržku složenky. Bude nám ctí dárce zveřejnit na našem fcb, pakliže nám své dary zdokladují a o zveřejnění nás požádají.