Přednáška o meziválečném Československu

25. 2. 2019 od 14.30 hod. proběhla přednáška představeného spolku Venédsko, Mgr. Jana Linharta, tentokrát o historii  Československa 1918/1938. Přednáška se konala v Komunitním centru J. Hubače v Satalicích (K Rybníčku 8, 190 15 Praha-Satalice).

Poděkování od vedoucí Komunitního centra:

25. 2. 2019 – pondělí od 14.30 hod.

HISTORIE ČESKOSLOVENSKA


Vedoucí Komunitního centra Jiřího Hubače by chtěla jménem svým, ale i městské části Praha-Satalice poděkovat historikovi Mgr. J. Linhartovi

za velmi poučnou a skvěle připravenou přednášku o historii Československa.

Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých věcí.

Moc děkujeme za váš čas.

S pozdravem Mgr. H. Erdélyiová

My děkujeme Komunitnímu centru za odezvu.