Dohody z Tate Modern muzea (28.7.2018)

Podle plánu proběhlo jednání mezi Austenasií a Venédskem 28.7.2018 u Tate Modern musea. Rozhovory byly započaty v 18:30 a trvaly cca 1 hod. Jednání byla vedena v ruském a anglickém jazyce. Austenasia měla, na této konferenci, pozici hostitelské strany; Venédsko pak organizátora. Jednání byla vedena na nejvyšší úrovni, když Austenasii zastupovalo Jeho císařské veličenstvo Jonathan I. z dynastie Austenů a Venédsko představený Jan Linhart (Mgr.)

Rozhovory byly mimořádně korektní, přímé a věcné. Vedeny byly v gentlemanském duchu. Jeho veličenstvo bylo velice příjemným partnerem k jednáním. Tichý, zdvořilý mladý muž, který ovšem velice cílevědomě a cílesměrně hájil zájmy své strany.

V úvodu jednání došlo k podpisu obou předjednaných smluv (viz níže). Austenasia též potvrdila referenční informace, které o ní uvádíme na fcb. Následovaly politické a ekonomické rozhovory. Prioritním zájmem Austenasie bylo směřování Venédska a jeho vnitřní uspořádání. S uspokojením byla přijata informace, že nám jsou vzorem konstituční monarchie a chceme se i nadále setrvale pohybovat v rámci demokratických pravidel a demokratického uspořádání.

Venédsko projevilo zájem o otázky spjaté s BREXITem a předně pak s možností uzavřít dohodu o volném obchodu s Austenasií. Jeho veličenstvo nás ubezpečilo, že jeho strana je takové dohodě pozitivně nakloněna, ale zároveň jsme byli varováni, že co do počtu obyvatel je Austenasia maličká. Objasnili jsme, že nám nejde ani tak o to, jak velká je sama Austenasie, ale předně o to, jak „velkým oknem“ na Britské ostrovy může být.

Závěrem Jeho císařské veličenstvo Jonathan I. z dynastie Austenů předal představenému Venédska, Janu Linhartovi, pozvání k návštěvě hlavního města Austenasie. Ten, s potěšením, pozvání přijal. Termín návštěvy bude dále upřesněn. Zároveň Jan Linhart předal Jeho císařskému veličenstvu Jonathanu I. z dynastie Austenů pozvání k účasti při své inauguraci. Venédská strana je velmi polichocena tím, že Jeho císařské veličenstvo Jonathan I. z dynastie Austenů pozvání přijalo a uvolilo se, až tato příležitost nastane, reprezentovat Austenasii při tomto aktu.

Jednání byla přítomna i zástupkyně Ukrajiny. Její účast nebyla oficiální a zaměřovala se na servisní zajištění probíhajících rozhovorů. Předně pak v oblasti překladatelské činnosti.

Deklarace vzájemného uznání
 

Dohoda o dobré vůli ke vzájemné spolupráci a přátelským vztahům