Pomoc Ukrajině

Velmi si ceníme spolupráce s Pravoslavnou církví v Českých zemích a na Slovensku. Respektujeme její neutralitní postoj ve vztahu ke konfliktu dvou (mimochodem-převážně pravoslavných) států, který vychází z jasného a nezpochybnitelného vědomí, že mrtví si jsou před tváří boží všichni rovni. Zároveň však Pravoslavná církev požehnala našemu dílu a též nám poskytla kontakt na spolek Slava Ukrajině, který zajistil transport a distribuci námi dodávaného materiálu (tímto děkujeme). Pro představu-jen ve středních Čechách pravoslavní křesťané poskytli, dle nám dostupných informací, na Ukrajinu materiál za více než 1´200´000 CZK.

Zároveň, samozřejmě, děkujeme firmám BEGOL s.r.o. a ORINGELA s.r.o. za spolupráci a podporu. Na našem úsilí se podíleli i další pomocníci. I jim náleží náš dík, ale respektujeme jejich přání, že nechtějí být jmenováni.

Fotky ukazují  podpis příslušných smluv mezi spolky Venédsko a Slava Ukraině. Aktu žehnal otec Beránek, představený pravoslavného  katedrálního chrámu sv.Cyrila a Metoděje v Praze, z pověření jeho vysokopřeosvícennosti otce arcibiskupa pražského a Českých zemí Michala.