Festival Minervy aneb "Jak se dělají mikrostáty".

Dne 8.12.2018 od 16.00hod, tak jak bylo plánováno, proběhla přednáška představeného spolku Mgr. Jana Linharta na veletrhu Minerva v Michnově paláci. Organizátoři jí dali sugestivní název „Jak se dělají mikrostáty“. Název zní možná poněkud nadneseně, ale vystihuje pozici přednášky Venédska v rámci veletrhů Minervy.

Ještě roku 2017 jsme na témže místě přednášeli předně o tom, co to jsou mikrostáty a o tom, jaký je rozdíl mezi tzv. Řádnými (= plně mezinárodně uznanými) mikrostáty a těmi, které je správné označovat jako „soukromé mikrostáty“ s tím, že projektu Venédska byl věnován podstatně menší prostor, tak letos byly důrazy obráceny. Objasňování pojmu „mikrostát“ byl věnován jen stručný úvod. Důraz byl následně přenesen na projekt Venédska, na to, kam nyní již dospěl a na perspektivy jeho dalšího rozvoje a vývoje. Zmiňovány byly jak aspekty významné pro podnikatelskou veřejnost, tak i informace pro „běžné civilní“ posluchače.

Zvláště zájem z prostředí „civilní veřejnosti“ byl pro nás milým překvapením. Časový limit přednášce přidělený nám nepostačoval. Děkujeme proto QIIQ clinicu, že nám poskytl prostor (časový i faktický) v zázemí svého stánku na veletrhu tak, abychom mohli odpovědět všechny dotazy na nás vznesené. Věříme, že jsme je zodpověděli k plné spokojenosti.

Děkujeme tímto znovu našim partnerům z QIIQ clinic za jejich podporu. Stejně tak děkujeme Minervě za důvěru a doufáme, že jsme ji nezklamali. Budeme rádi za případnou další spolupráci …

Přednáškový sál

Přednáškový sál

Stánek Minervy

Občerstvení