Dokumenty ke stažení:

Stanovy:

Prezentace civilní:

Prezentace podnikatelská:

Letáky ke sbírce:

Prezentace ke sbírce

Prezentace k cestě do DRK

Uvítání v Kogu

Prosba o pomoc

                    Podskalský kongres:

Program

Deklarace vzájemného uznání

Předběžná dohoda o stálém zastoupení

Ujednání o dvojí příslušnosti

Dohoda o dobré vůli ke vzájemné spolupráci a přátelským vztahům


Les documents por téléchargement:

Statuts:

Présentation civile:

Présentation d'entreprise:

Bienvenue

Demander de l'aide


Документы для скачивания:

Устав:

Гражданская презентация:

Бизнес-презентация:


Documentos para descargar:

Estatuo:

Presentación informal:

Presentación empresarial:


Documents:

Statutes:

Presentation:

Business presentation: