Dokumenty ke stažení:

Investice v rumunském Banátu

Prezentace malá:

Prezentace velká:

Stanovy:

Prezentace civilní:

Prezentace podnikatelská:

Letáky ke sbírce:

Prezentace ke sbírce:

Prezentace k cestě do DRK:

Uvítání v Kogu:

Prosba o pomoc:

 Podskalský kongres

Program:

Deklarace vzájemného uznání:

Předběžná dohoda o stálém zastoupení:

Ujednání o dvojí příslušnosti:

Dohoda o dobré vůli ke vzájemné spolupráci a přátelským vztahům:


Les documents por téléchargement

Statuts:

Présentation civile:

Présentation d'entreprise:

Bienvenue:

Demander de l'aide:


Документы для скачивания

Венедскo - территория в Банате

Презентации для инвесторов:

Презентации - большая:

Устав:

Гражданская презентация:

Бизнес-презентация:


Documentos para descargar

Estatuo:

Presentación informal:

Presentación empresarial:


Documents

Statutes:

Presentation:

Business presentation: