2. jednání s velmistrem cechovního státu Alaric

Dne 29.8.2018 proběhl pracovní oběd mezi představeným Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédsko p. Janem Linhartem a velmistrem cechovního státu Alaric p. Davidem Vavruškou. To navazovalo na první jednání ze dne 9.8.2018.

Jednání měla vyjasnit možnosti vzájemné spolupráce, a to jak okamžité, tak i dlouhodobé. Zároveň Alaric, pro potřeby svého dalšího rozhodování, potřeboval získat některé základní informace o Svobodném a samostatném zapsaném spolku Venédsko a jeho dalším směřování. Po této stránce můžeme pracovní oběd označit za velmi úspěšný.

Pan Vavruška byl ujištěn o tom, že další směřování spolku se bude opírat o klasické demokratické a základní právní principy. Byly mu objasněny možnosti spolupráce spolku s jinými organizacemi i možnosti vzájemné spolupráce na personální úrovni. S těmito závěry vyslovil spokojenost.

Následovalo jednání o možné další spolupráci. Představený Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédsko p. Jan Linhart konstatoval, že spolek má zájem o pomoc prakticky ve všech možných sférách. Projekt Venédska se blíží ke své plné realisaci (a tedy i otevření). Proto má spolek zájem jak o pomoc s hledáním vhodných pozemků, tak i se získáváním případných investorů, stejně jako s rozšiřováním členské základny. Velmistra Alaricu p. Vavrušku zajímaly možnosti uplatnění cechovních struktur. Byl ujištěn, že stanovy Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédska umožňují jak smluvní spolupráci s jinými organizacemi, tak i jejich přímou „členskou“ účast v rámci Venédska. Vzhledem k nízké úrovni aktivity Alaricu pan Vavruška tuto informaci přivítal a vidí zde možnost spolupráce v dlouhodobém horizontu. Je zároveň nakloněn možnosti spolupráce i ve všech dalších možných oblastech, a to jak krátkodobě, tak i v delších výhledech.

 Za těchto okolností byla předjednána možnost přímé personální kooperace. Bylo předběžně dojednáno i pokračování konzultací za účelem dalšího upřesnění možností spolupráce. V mezích možností budeme o průběhu takové spolupráce dále informovat.