Jednání s velmistrem cechovního mikrostátu Alaric.

Dne 9.8.2018 proběhlo jednání mezi představeným Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédsko Mgr. Janem Linhartem  a velmistrem cechovního (soukromého mikro)státu Alaric Davidem Vavruškou. Schůzka byla zahájena v cca 10:30h.a ukončena v cca 12:20h.

Pan Varuška informoval představeného Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédsko o tom, že cechovní stát Alaric momentálně není aktivní. Byvší Coronskou konfederaci označil za zaniklou. Obě informace se shodují se zjištěními a předpoklady Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédsko.

Představený Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédsko Jan Linhart informoval svého kolegu, pana Vavrušku, o vývoji Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédsko, a to v alespoň takovém rozsahu, na jaký byl čas a s ohledem na ochranu citlivých údajů našeho spolku. O činnost a další vývoj Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédsko projevil pan Vavruška živý zájem.

Na přímý dotaz pan Vavruška připustil, že by rád zvážil možnosti další vzájemné spolupráce. Ne jen v této věci je dohodnuto, že obě strany budou v kontaktech pokračovat, a to ještě do konce měsíce srpna tohoto roku. V případě pozitivního vývoje jsme připraveni uveřejnit na našich stránkách další zpravodajské shrnutí.