"Naše" škola

Pomáhat ... může dávat smysl. Nebo pomoc může vyvolávat otazníky. Námi podporovaná školička je komunitního typu a vyučuje děti od mateřinky po 6.třídu. Pracuje velmi záslužným způsobem a pomoc potřebuje. Promyšlenou pomoc. Nikde, v celém jejím areálu, jsem neviděl jedinou zástrčku na elektrickou energii. Přesto, jak ukazují naše fotky, školičce někdo daroval počítač. V Evropě nebo třeba severní Americe v dnešní době pro školu nezbytnost. Ale jak smysluplná byla taková pomoc v tomto případě?
Mgr. Jan Linhart

Takhle vypadá ředitelna ( pan ředitel) v naší škole: