Jsme nezisková organizace, která se zaměřuje na vzdělávací a jiné charitativní projekty ve třetím světě.

Našim cílem je podporovat vznik a provoz center pro mezigenerační soužití, soužití hendikepovaných a zdravých, soužití různých etnik.Svobodný a samostatný zapsaný spolek Venédsko otevírá projekt

Ta Meri

Informace pro zájemce v aktivitách.Dne 26.7.2020 byl knížectvím Snowiplane udělen představenému našeho spolku čestný rytířský titul. Tento může užívat rodově. Nejedná se o nic více ani méně, než o projev osobní pocty a uznání ze strany knížectví a o projev respektu ze strany Venédska.


Dne 30.5.2018 nám pravoslavný arcibiskup pražský a Českých zemí, jeho vysokopřeosvícenost ThLic Michal Dandár, Phd. udělil požehnání pro naši činnost.

Dne 29.6.2018 nás pak Arcibiskupství poctilo, když převzalo záštitu nad naší humanitární činností a dalšími aktivitami.

Velice děkujeme.


Spolupracující organizace:

QiiQ Clinic se zaobírá celostním přístupem k Bytí - životem, zdravím, svobodou, nezávislostí, spokojeností, radostí, vzdělaností, krásou a prosperitou materiální i duchovní.
Milujeme moudrost, respektujeme intuici.
Máme čest být od samého počátku u spolupráce se spolkem VENÉDSKO - fenoménem, jež naplňuje naše idee. Připravujeme adresné projekty a aktivity ve VENÉDSKU. Těšíme se na zkušenosti a perspektivy první cesty do Demokratické republiky Kongo. Sledujte Projekty QiiQ.NAME a QiiQClinic.cz

Mama Mundele o.s. působí v Demokratické republice Kongo již několik let. Spolupráce s Venédskem nám umožňuje rozšířit poskytovanou pomoc o další, velmi důležité, oblasti - podpora vzdělávání, dostupnost pitné vody, lékařská péče...

Myšlenka na podporu vzdělávání přímo v zemích tzv. třetího světa je dlouhodobým cílem jak Pravoslavné církve, tak i Venédska. Proto jsme se rozhodli úsilí Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédka podpořit.

ThDr. Václav Ježek - představený katedrálního patriarchálního a archiepiskopálního chrámu svatých Cyrila a Metoděje v Praze

Portus Prachatice o.p.s.

Portus Prachatice o.p.s. má několik zařízení. Se spolkem Venédsko spolupracuje především Sociálně  aktivizační sluba pro rodiny s dětmi Rodinka.

Oceňujeme materiální pomoc, která je určena pro rodiny v náročné životní situaci. Doufáme v další spolupráci.

Bc. Justýna Wimmerová, realizátorka a sociální pracovnice SASRD Rodinka


Pokud máte zájem podpořit naši činnost jakýmkoliv způsobem, neváhejte nás kontaktovat.


Naši běžbou činnost můžete sledovat na  https://www.facebook.com/venedsko.cz/