Jsme nezisková organizace, která se zaměřuje na vzdělávací a jiné charitativní projekty ve třetím světě.

Našim cílem je podporovat vznik a provoz center pro mezigenerační soužití, soužití hendikepovaných a zdravých, soužití různých etnik.8. 12.  a 9.12 (pátek, sobota) proběhne poslední letošní festival Minervy na adrese Michnův palác, Újezd 450/40, Praha1. Součástí bude i přednáška představeného spolku Venédsko na téma mikrostátů. 


Dne 30.5.2018 nám pravoslavný arcibiskup pražský a Českých zemí, jeho vysokopřeosvícenost ThLic Michal Dandár, Phd. udělil požehnání pro naši činnost.

Dne 29.6.2018 nás pak Arcibiskupství poctilo, když převzalo záštitu nad naší humanitární činností a dalšími aktivitami.

Velice děkujeme.


Veřejná finanční sbírka

Od 18.9.2017 máme povolenu veřejnou sbírku finančních prostředků pro podporu vzdělávání v DRK. Přispět je možno na transparentní účet u Fio banky č. 2001287540/2010

Sbírka věcných darů

Do DRK dorazila již třetí zásilka školních potřeb.

Naší sbírku již podporují:

QiiQ Clinic se zaobírá celostním přístupem k Bytí - životem, zdravím, svobodou, nezávislostí, spokojeností, radostí, vzdělaností, krásou a prosperitou materiální i duchovní.
Milujeme moudrost, respektujeme intuici.
Máme čest být od samého počátku u spolupráce se spolkem VENÉDSKO - fenoménem, jež naplňuje naše idee. Připravujeme adresné projekty a aktivity ve VENÉDSKU. Těšíme se na zkušenosti a perspektivy první cesty do Demokratické republiky Kongo. Sledujte Projekty QiiQ.NAME a QiiQClinic.cz

Mama Mundele o.s. působí v Demokratické republice Kongo již několik let. Spolupráce s Venédskem nám umožňuje rozšířit poskytovanou pomoc o další, velmi důležité, oblasti - podpora vzdělávání, dostupnost pitné vody, lékařská péče...

Myšlenka na podporu vzdělávání přímo v zemích tzv. třetího světa je dlouhodobým cílem jak Pravoslavné církve, tak i Venédska. Proto jsme se rozhodli úsilí Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédka podpořit.

ThDr. Václav Ježek - představený katedrálního patriarchálního a archiepiskopálního chrámu svatých Cyrila a Metoděje v Praze


Pokud máte zájem podpořit naši činnost jakýmkoliv způsobem, neváhejte nás kontaktovat.


Záznamy přednášek:

Venédsko v kontextu projektů českých soukromých mikrostátů:

Mikrostáty – historie, současnost a další možnosti v kontextu ČR:

NABÍDKA

Pokud se Vám termín naší přednášky na téma mikrostáty nehodí a máte o ni zájem, jsme schopni při účasti více než 7-8 posluchačů zajistit její opakování. Součástí přednášky je i stručné představení činnosti Svobodného a samostatného zapsaného spolku VENÉDSKO.