Ve spolupráci s našimi partnery DRK podporujeme programy zaměřené na vzdělávání dětí a mládeže. Naším stěžejním cílem je získání prostor v některé ze zemí třetího světa za účelem zřízení a provozování stálého centra. Významnou součástí práce tohoto centra by měla být právě vzdělávací činnost, dále pak zdravotnická a hygienická osvěta a pomoc v oblasti zdravotnictví, a to jak humánního tak veterinárního a zlepšení zásobovací situace ( např. pokud jde o dostupnost pitné vody).