Jsme nezisková organizace, která se zaměřuje na vzdělávací a jiné charitativní projekty ve třetím světě.

Našim cílem je podporovat vznik a provoz center pro mezigenerační soužití, soužití hendikepovaných a zdravých, soužití různých etnik.


NABÍDKA

Dne 2.4.2016 proběhla již třetí přednáška  Mgr. Jana Linharta na téma mikrostáty.
Tentokrát se zaměřením na
 "Mikrostáty v běhu času a jejich stávající možnosti".
Všem děkujeme za účast.

Pokud jste přednášku nestihli a máte o ni zájem, jsme schopni při účasti více než 7-8 posluchačů zajistit její opakování. Součástí přednášky je i stručné představení činnosti Svobodného a samostatného zapsaného spolku VENÉDSKO.