Cesta do DRK

Postupně se snažíme zveřejňovat fotografie z Konga. Bohužel, není jich mnoho. Ono totiž v Kinshase vcelku není co fotit. To, co je fotograficky zajímavé, to se fotit nesmí. Máme například pouze jednu fotografii řeky Kongo. Řeka tvoří hranici mezi Republikou Kongo a DRK, jedná se proto o vojenské pásmo a tak se zde fotit nesmí. I ta jediná fotografie byla pořízena tajně a za velké opatrnosti. Zejména proto, že jeden z účastníků výpravy si nedal pozor a i když byl upozorněn, že v místě nesmí fotografovat, nechal se při této činnosti chytit místní policií. Naštěstí celý incident skončil pouze vymazáním snímků. I představený spolku přišel o jeden film, protože nevědomky  fotografoval, kde se nesmí (tedy u budovy místní televize). 
 


Žážitek z cesty do Muandy

Na cestu z Kinshasi do Muandy jsme si zakoupili místenky. Ani jsme se pořádně  neusadili, když si nás všiml conductor (=jakýsi šéf osádky) autobusu. Okamžitě nás posadil na pohodlnější sedadla. Když pak přišli lidé, kteří měli na tato sedadla místenku, nekompromisně je vyhodil (na ta původně naše). Asi po 3. zastávce jsem si vzpomněl, že naše příruční zavazadla zůstala nad původními místy a trošku mi zatrnulo. Pohledem jsem místo zkontroloval a s hrůzou zjistil, že chybí má modrá taška. Na výkřik: Où est mon bleu sac? (kde je moje modrá taška?) se zvedl celý autobus a hledal mou tašku. A hádejte co?....taška se vzápětí objevila a nic v ní nechybělo. Jen ji někdo posunul nad zadní sedadla .... Na mé poděkování celý autobus reagoval zářivými bělostnými úsměvy úlevy, že se bílému "masovi" nic neztratilo a nikdo ho neokradl ... 


Vstupní hala apartmánu, kde jsme bydleli

Vstupní hala
Obývací pokoj
Vstup do haly

Obývací pokoj


Protože s představeným spolku mám jen telefonický kontakt, bude fotodokumentace z celé cesty zveřejněna až po jeho návratu do ČR.


24.1.2018  Představený spolku Venédsko dorazil včera ráno v 5.45 do Prahy.
Postupně budeme zveřejňovat podrobnější informace fotografie z pobytu v DRK.

Abychom se nezaobírali jen absurditami v DRK, podívejme se i do EU. Konkrétně na cenotvorbu a na služby přepravních společností. Na zpáteční cestě jsme letěli z Kinshasy do Paříže, z Paříže do Mnichova a z Mnichova pak 5 hodin autobusem do Prahy. Byla to nejekonomičtější cena za přepravu. Všechna letadla byla od jednoho přepravce.Tak jako Kinshasa-Paříž a Paříž-Mnichov i spoj Paříž-Praha provozovala Air France. Ve stejný čas, kdy jsme odlétali do Mnichova, letěl i výše zmiňovaný přímý spoj Paříž-Praha Přesto jsme nemohli tento let použít, protože pak by zbytek cesty byl neúměrně drahý. Prostě cena byla postavena na tom, že buď všechno, tak jak bylo navrženo nebo podle svých preferencí, ale pak se ale cena liší o desítky procent.Dovolujeme si konstatovat, že takový přístup je mimořádně protiklientský..... a zároveň zcela jistě nikdo nezpochybní, že je extrémně neekologický.


20.1.2018 Dnes jsme měli v plánu nákup suvenýrů a výlet k řece Kongo.

Neodpustím si slovní hříčku: na Kongu se stýkají Kongo s Kongem.

Pro ty, co neznají místní reálie – na řece Kongo se stýkají hranice dvou zemí a obě se jmenují Kongo.
Jedno je Republika Kongo neboli Konžská republika, také Kongo-Brazzaville.
Druhá se jmenuje Demokratická republika Kongo, také Kongo–Kinshasa (tady byl představený spolku).

Řeka Kongo je jedním z mála turisticky atraktivních míst...na druhou stranu je pro turistiku těžko využitelná. Problém je v tom, že řeka leží v hraničním pásmu s Kongem–Brazzaville. Všude jsou vojáci, nesmí se filmovat ani fotografovat. Řeka je impozantní, několik kilometrů široká. Přestože Kinshasa leží až na konci toku, kousek před ústím, proud je velmi prudký a na řece jsou četné peřeje. Viděli jsme i místní přístav.

Dalším cílem byl nákup suvenýrů. To se však ukázalo jako neřešitelný problém. Žádné obchody se suvenýry tu neexistují. Koupit něco typicky konžského v běžném obchodě není možné, nic takového tam nemají. „Pouliční umělci“ vyrábí kýče. Obrázky, které mohl namalovat kdokoli v celé Africe nebo odlévají nějaké předměty z mosazi – ale to je už zase vice-méně sériová výroba. Opět mi vytanulo na mysli, že Kongo vyrvalo samo sebe z vlastních tradic a teď neví, kudy kam.

Po návratu do apartmánu na nás čekal hospodář školy (v této škole má funkci de facto zástupce ředitele), kde jsme byli včera. Donesl dva dokumenty: poděkování za dary a nabídku na další spolupráci. A také dárek – nádherný kalíšek pro dva, vyřezaný z jednoho kusu dřeva. Pan hospodář se mě ptal, jak se mi líbí Kinshasa. Odpověděl jsem po pravdě, že zplanýrování starého města a násilné přervání tradic mi nepřipadá jako dobrá cesta, odpověděl: „Ale je to cesta, kterou si Kongo vybralo“. Reagoval jsem: „Ale nemám pocit, že by si vždy vybralo nejlepší z možných cest, které má před sebou“. Hospodář jen se zářivým úsměvem pokrčil rameny. Mohu se mýlit, ale mám dojem, že ten úsměv by hrozně smutný.

Dnes jsme předali zástupci křesťanských církví v Kongu naše podklady pro jednání. Podle tajemníka budou osloveni představitelé římskokatolické a pravoslavné církve.

Dále byla předána presentace QIIQ clinic představiteli kliniky Lingwala. Lingwalu zaujala zejména nabídka aromatických olejů a diagnostického přístroje.

Zítra večer se naše delegace vydává na zpáteční cestu. Doufám, že dorazí v pořádku domů.


19.1.2018 Předání darů v základní škole

Dnes se nám podařilo dopravit učební pomůcky do školy. Jednalo se o školu na předměstí Kinshasi, která slouží místní komunitě. Škola má jednu třídu mateřinky pro děti od 4 let, základní škola je tu od 1. do 6 ročníku. Některé ročníky jsou spojené. Každá třída má pouze jednoho učitele, který zajišťuje výuku všech předmětů. Ve škole je cca 100 dětí.
Škola je postavena tak, že ke stěnám dvorku, byly takřka doslova přilepeny jednoduché přístavky, obdobně, jako když se na našem venkově stavěly kůlny. Každá třída představuje čtyři holé stěny přeložené trámy, na nichž je vlnitý plech (žádný strop). Třídy jsou maličké, cca 3,5 x3,5 m, bez oken (ty nahrazují díry ve zdech). Veškerým vybavením jsou lavice, židle a tabule. Nevšiml jsem si žádného rozvod elektřiny (ve třídách je šero), není tu voda (pouze na dvoře barel s kohoutkem), není tu wc (na dvoře jsou dvě „kadibudky“). Nevšiml jsem si, že by děti používali učebnice nebo sešity.
Ředitelnu představuje maličká místnost na protilehlé straně dvorku, ve které ve změti papírů, leží dokonce i obstarožní počítač, leč nefunguje.
Na dvorku školy jsou další tři „domky“, ve kterých žijí ženy (jejich vztah ke škole se mi nepodařilo zjistit). Po dvorku běhají slepice…
Námi dodané sešity, tužky a propisky vyvolaly nadšení a pokryjí potřeby školy na dlouhou dobu.
Přestože se představitelé DRK chlubí tím, že země má celostátně platné školní osnovy, neumím si představit, jak jejich výuku stát vymáhá, když ve škole chybí jakékoliv vybavení.


18.1.2018 Předávání darů ze sbírky

Program na dnešní den byl jednoduchý – předat věci, vybrané ve sbírce, na jedné ze základních škol v příměské oblasti. Ani tak jednoduchá věc neprošla bez problémů. V 10 hod dorazil náš právník Yenga s autem, ve kterém byly naložené balíky. Čekali jsme na Musu, který měl přijet s jiným autem a věci se měly přeložit do jeho auta. Nepochopil jsem proč, protože obě auta měla jet do školy. Už jsem si zvykl na nesmyslnost jednání místních, takže jsem se ani nedivil ani nerozčílil. Jenže celá věc se zkomplikovala ve chvíli, kdy začalo pršet. Druhé auto totiž mělo jen nekrytou ložnou plochu. Tak byly krabice, k mému nemalému překvapení, naskládány v našem apartmánu s tím, že tu zůstanou dokud nepřestane pršet a nepřijede Musa s druhým autem. Po chvilce nám právník oznámil, že odjíždí do oné školy, aby tam na nás počkal. Hádejte...ano, odjel bez krabic, ty zůstaly v našem apartmánu. Pršet přestalo až 13.30hod. Přesto Musa, věren tradici „velké africké dochvilnosti“ dorazil až dvě hodiny po té, a to už ve škole nikdo nebyl. Takže celá akce se přesouvá na zítra. Jen doufám, že nebude opět pršet….


17.1.2018

Dnes jsme měli opětovné jednání s panem poslancem Remim. Ten po nás chtěl konkrétní termín, kdy zahájí spolek činnost v DRK. Vysvětlil jsem mu, že k něčemu takovému nemám mandát. Účelem cesty byla rekognoskace, presentace a navázání kontaktů. Po návratu bude následovat rozprava uvnitř spolku a následně jednání s pravoslavnou církví, kterou v tuto chvíli považujeme za našeho hlavního partnera v oblasti vzdělávání. Pan poslanec zvažuje, že se zúčastní předávání darů v námi podporované škole.

Další jednání proběhlo se zástupcem cestovního ruchu p. Chrispinem Tribunali. Očekává presentaci našich partnerských cestovek (Beta tour a Africa Exkluziv). Sám připouští, že úroveň cestovního ruchu, ve srovnání s Keňou či Tanzánií, je zde mimořádně nízká.
V DRK existují dvě instituce s celostátní působností, které se zabývají cestovním ruchem:
1. Národní úřad cestovního ruchu
2. Národní fond pro zachování přírody
Jejich činnost je zaměřena předně na to, kam dovolit vstup cizincům (i s ohledem na bezpečnostní situaci), a kolik lidí smí tato území navštívit (např. s ohledem na zachování klidu v rezervacích). V DRK působí mnoho drobných cestovních agentur, které se zaměřují na nejbližší okolí (cca okruh 100 km). Mezi nimi je pouze minimální spolupráce. Tyto agentury nejsou schopné zajistit pro turisty z tzv. rozvinutých zemí alespoň minimální standart služeb, na který jsou tito turisté zvyklí (bezpečí, ubytování, hygiena…). Jedinou oblastí hodnou návštěvy jsou v DRK národní parky, tzn. přírodní krásy.

Přestože  Léopoldville (dnešní Kinshasa) bylo pokládáno za Paříž Afriky, z tehdejší doby se zachovalo jen pramálo stavebních památek. Bylo nám řečeno, že v celé Kinshase je cca 10 zachovalých staveb. 


16.1.2018 Hospodaření s odpady "po africku".

Veškerý odpad z domácností, a nejen z nich, se sype někam na hromadu. Někam znamená na jakékoliv volné prostranství, takže např. okraj křižovatky, u benzínové pumpy, na břeh potoka (z toho se následně stává otevřená stoka)..... K hromadám se kromě všudypřítomného hmyzu samozřejmě stahují i hlodavci, škorpioni, štíři a hadi (nezřídka jedovatí). Nikoho to nevzrušuje.

K opravdu velkým hromadám (několik metrů na výšku) jednou za čas přijede bagr nebo nakladač a naloží je na nákladní  auta, která je kamsi odvezou. Netuším kam, a neměl jsem sílu, chuť, vůli ani žaludek zjištovat, co s těmi odpadky dále dělají.

K menším hromadám čas od času někdo přijde, poleje je hořlavinou a zapálí.  Protože v hromadě je veškerý odpad (pet lahve, pneumatiky, zbytky jídel....) zápach je nepopsatelný. Celé město je prostoupeno tímto šíleným odérem.

Tyto hromady jsou po celém městě, "lepší čtvrtě" nevyjímaje. Podle mých informací obdobným způsobem zachází s komunálním  odpadem většina zemí subsaharské afriky.

Když tak přemýšlím o úzkostlivém nakládání se skleníkovými plyny ve vyspělých státech a porovnám to se zřejmě nemístně benevolentním přístupem k zemím třetího světa, tak přemýšlím o tom, zde někde nenastala systémová chyba...


15.1. Cesta z Muandy do Kinshasy:

Protože ani notebook představeného spolku nevydržel útrapy cestování, jsme ve spojení jen telefonicky. Všechny další zprávy budou tedy přepisem telefonických hovorů - omlouvám se tímto za případné nepřesnosti.

Cesta Muanda - Kinshasa

Pokud cesta do Muandy byla hodně drsná, pak cesta zpět byla hotovým peklem. Do Muandy jsme jeli za sucha, zpět po dvou dnech dešťů. Zlý sen začal již přistavením autobusu. Na ošuntělé dopravní prostředky jsme si již zvykli, ale tohle byla otřískaná plechovka ze které se nedal poznat ani výrobce. Autobus byl špinavý, přecpaný - klasika. Hodinu jsme seděli a čekali - na co, netuším. Možná se řidiči zdál autobus málo nacpaný a čekal, jestli ještě někdo nenastoupí. Takže jsme vyjeli se zpožděním. Z prašné cesty se po deštích stala stoka plná bahna - a polodivokých prasat. Každou chvíli jsme stáli a čekali, než se stádo nevrlých divočáků znechuceně a za značného řevu odplíží z cesty. Navíc jsme stavěli "u každého patníku" a vždycky se seběhl houf "obchodníků", kteří nabízeli cestujícím vše možné (občas i nemožné) k jídlu a pití. Cesta byla dlouhá (dorazili jsme do Kinshasy v 1.30) a únavná. Po vystoupení nám bylo oznámeno, že zavazadla budou k vyzvednutí až druhý den. Po příchodu na apartmán vypadl proud, což tady znamená nejen nefunkční klimatizaci, ale ani neteče voda. Spát jsme šli vyčerpaní, zpocení a špinaví.
Dnes jsme se vydali pro zavazadla. Problémem bylo, že úschovna, kde se měla vyzvednout, je v nebezpečné čtvrti. Museli jsme požádat našeho místního spolupracovníka o pomoc. K našemu velkému údivu byla zavazadla všechna a v pořádku.


Postřehy z cesty:

1. jediným, co stálo za pohled z okna, byl porost papiru. Papirové houští bylo jako z filmu - husté, vysoké....
2. důležitost co největšího počtu poháněných náprav - cestou jsme míjeli dva uvízlé nákladní automobily s náhonem 6x6. Náš autobus měl stejný pohon a nebezpečný úsek jsme díky šikovnosti našeho řidiče projeli. Uvízlé náklaďáky vyprošťoval Iveco 8x8 a měl co dělat.
3. Projeli jsme jen malý kousek Konga, ale musím konstatovat, že tu není na co koukat. Konžané naprosto systematicky ničí vlastní historii. Výsledek - nejsou tu téměř žádné památky a moderní architektura je dost nehezká.
4. Přestože jsou obyčejní lidé k cizincům vlídní a vstřícní, obecně tu není zájem o rozvoj turistiky. Raději vyvezou suroviny, než aby byly závislí na turistickém ruchu.

Procestoval jsem celou Evropu, znám i africké země....nikdy se mi z cest nechtělo domů...teď se moc těším, až se vrátím.

Postřeh na konec: o Kongu se mluví, jako o zemi spálených šancí - můj názor - většinu šancí si spálí sami....


13.1.2018  Výlet do okolí


Oblast je hustě obydlena a jsou tu nově otevřená naleziště ropy. Většinu těžby zajišťují francouzské společnosti. Všude je ruch, typický pro průmyslové oblasti. A opět všude ostraha. V místech těžby se nesmí ani fotografovat. Moře je špinavé - díky ohromnému provozu v přístavu. Tudíž turisticky naprosto nevyužitelná oblast. DRK má totiž jen velmi omezený přístup k moři a tak je pobřeží velmi intenzivně využíváno. 
Všude jsou celní a pasové kontroly a to i několik desítek km od hranic. Policisté jsou velmi nekompromisní, ale slušní.


12.1.2018 Cestu Kinshasa - Muanda jsme absolvovali hromadnou dopravou. V tomto případě je výraz "hromadná" velmi přiléhavý. Autobus byl velmi neurčitého stáří, ošuntělý, špinavý a přecpaný. Z Kinshasi do Bomy (cca 450 km) jsme jeli po asfaltové silnici, zbytek cesty (cca 100 km) po makadamu. Ujet 550 km nám trvalo 12 hod. Do Muandy jsme dorazili kolem půlnoci. Ubytovaní jsme v motelu Junior ABC. S ubytováním v Kinshase nesrovnatelné. Bohužel v tom negativním slova smyslu. Pokoje jsou malé, špinavé, velmi nelibé páchnoucí. O koupelně je lepší ani nemluvit. Elektřina je pouze, pokud někdo z hostů zaplatí provoz agregátu. To, co teče z kohoutku se nadá nazvat jinak než nechutné bahno. Vypadá to, že voda je čerpána přímo z řeky bez jakékoliv úpravy

12.1.2018  Včera dorazil představený spolku Venédsko do Muandy.
První překvapení: místní taxi službu zajišťují pouze motorky.
Druhé: hotel, kde jsou ubytovaní, má sice připojení na net, ale nemá připojení k elektrické síti. Elektřina je vyráběna v hotelovém agregátu, avšak pouze pokud si hosté zaplatí za jeho provoz. Takže předpokládám, že spojení bude značně problematické.


11.1.2018 Postřehy z běžného života v Kinshase

1) Na ulicích převládají vozy z Japonska, předně Toyoty a Nisany. Objevují se již i „čínští draci“. Aut z Evropy je málo a převládají luxusnější modely. Naopak-Evropa dominuje v oblasti nákladních automobilů, dodávek a mikrobusů. Hlavním vozidlem TAXI je Toyota Vitz. Maličké vozítko, které by u nás, v této funkci nemělo šanci uspět. V mimořádně zmatečném provozu Kinshasy ovšem odvádí vynikající práci.
2) Nenažranost konžského státu je neuvěřitelná. A těžko lze použít jiný výraz. Dnes jsme se např. dozvěděli, že za to, aby člověk (tedy i turista-který do země jinak peníze hlavně přináší) mohl DRK opustit přes letiště, tak musí zaplatit 55 USD tzv.letištní taxu.
3) Lidé žijí v resortech obehnaných zdmi a s ostrahou. Ale může se vám stát, že u vašeho pokoje zaklepe sekuriťák a prosí o jídlo (!neprosí o peníze, ale opravdu o jídlo a obrovskou radost mu udělá i jedna bageta!), protože na něj nemá a má hlad. Schválně, jak bude asi motivován, aby se bil za vaše bezpečí … ?


Shrnutí prvního týdne pobytu v DRK od představeného spolku

Tento týden byl rozsah jednání dán a určován naším příjezdem. To znamená, že 2.1.2018 k žádným kontaktům nedošlo-do RDC jsme dorazili v pozdních večerních hodinách. Dalším specifickým „problémem“ se stal den 4.1., kdy je v RDC státní svátek. Nelze říci, že by „Den hrdinů“ Konžané brali příliš vážně. Běžný život se prakticky nezastavil, obdobně jako u nás při většině stáních svátků. Při vnějším pohledu se mi zdálo (a zdání může klamat), že „etos“ boje proti kolonialismu poněkud vyčpěl tváří v tvář katastrofám, které následovaly po vyhlášení samostatnosti. To bych dokázal opět přirovnat k 28.10. u nás, ale ani tento přístup nemusí být zcela správný a odpovídající. Trhovci prodávají, lidé se věnují svým záležitostem, ruch v ulicích prakticky nepolevil. Faktem však je, že podniky jsou vesměs zavřené a na státních úřadech, přirozeně, není ani noha.

Prvotní jednání proběhla na základě mandátního pověření firmou „Sibiřské zdraví“. Korporace nadnárodního významu pracuje většinou na bázi MLM, což v Africe zjevně možné nebude. Podařilo se však navázat kontakt s firmou „Femco s.a.r.l.“, která podniká v oblasti kosmetiky, disponuje vlastní průmyslovou základnou i produkcí svého zboží. V centrální Africe zajišťuje distribuci pro Ľ Oreal a má přístup do supermarketové sítě. Disponuje i vlastní distribuční soustavu. Nabídka „Sibiřského zdraví“ v oblasti kosmetiky „Femco“ zaujala a o obchodní kontakt projevili zájem. Vyžádali si podkladové informace, které „Sibiřské zdraví“ přislíbilo poskytnou. Primárně jde o rozsah sortimentu kosmetické řady „Sibiřského zdraví“, množství jaké je schopno do Kinshasy dodávat a, samozřejmě, i cenová nabídka. Výhledově by „Femco“ uvítalo i navázání vzájemné spolupráce se „Sibiřským zdravím“ v tom smyslu, že by bylo připraveno poskytovat přírodniny a polotovary z přírodnin pro další zpracování v kosmetických produktech „Sibiřského zdraví“. A to tak, že veškeré dodávky by byly plně atestovány ve smyslu pravidel platných v EU (EU a RUS mají úmluvu o vzájemném uznávání dokumentů). Jako dnes „Sibiřské zdraví“ ve svých produktech využívá chmel z ČR, tak by se mu stejně tak otevřely brány k produktům tropického pásma, a to v ověřené a garantované kvalitě.

Přímo Venédska se pak týkalo jednání s naším právním zástupcem v Kinshase JUDr. Yengou-Buhendvou. Ten nás informoval o jednáních na ministerstvu plánu a prvně nastínil rámcový časový „jízdní řád“ dalšího postupu.

Z úhlu pohledu Venédska až dosud nejdůležitější jednání následovalo 5.1.2018. Na půdě parlamentu jsme byli přijati panem poslancem Raymondem. Ten se nechal podrobně informovat o projektu Venédska a o jeho cílech v Africe, potažmo v DRK. Projektem byl velmi zaujat a vyslovil přání účastnit se některé z dalších plánovaných prezentací. Přislíbil podporu našemu úsilí o získání příslušné koncese a zároveň poukázal na to, že bychom z praktických, ale i bezpečnostních důvodů měli usilovat o větší výměru (alespoň cca 5km2). Upozornili jsme na rámec našich rozpočtových omezení, ale pan poslanec to nepovažoval za limitující. Samozřejmě-v tuto chvíli jde o politickou deklaraci dobré vůle. Realita a její naplňování, to je nutno nahlížet jako dlouhodobý a ne vždy jednoduchý proces. Rozhovor mezi mnou, jakožto představeným Venédska, a panem poslancem se dotkl i problematiky zahraniční politiky. Pan poslanec Raymond byl velmi udiven tím, že ČR stáhla z DRK svou diplomatickou misi. Jako představený Venédska jsem připustil, že DRK je jednou z největších zemí Afriky s nezměrnými surovinovými zdroji a nalezišti a s energetickým potenciálem, který ve světě hledá srovnání jen nanejvýš obtížně. Postoj MZV ČR, tedy Czernínského paláce, ovšem tím spíše obhájit nedokáži. Pan poslanec Raymond jen žertem navrhl, aby Venédsko neoficiálně převzalo roli zastoupení ČR v DRK. Projekt samotný však zcela vážně a se vší seriózností označil za pionýrský a hodný podpory.

Další schůzka, ze dne 6.1.2018, proběhla na půdě firmy „Estcom sarl.“ Jedná se farmaceutickou firmu, která na trh centrální Afriky dodává medicinké a farmaceutické produkty předně z Asie a z GB. Potravinové i podpůrné produkty jak „Sibiřského zdraví“, tak i „QIIQ cliniku“ opět upoutaly jejich pozornost. „QIIQ click“ je další z firem, která se podílí na této cestě. Působí na SR a v ČR. Zde, v DRK je zastupována panem Batkou. „Estcom sarl.“ se sama výrobou léčiv nezaobírá, je čistě importním podnikem. I z toho důvodu projevila zájem o postavení výhradního dovozce produktů obou našich partnerů, pokud jde o jejich farmaceutický program (kosmetický program „Sibiřského zdraví“ i rehabilitační program a program tzv. asijské medicíny u „QIIQ cliniku“ stojí mimo oblast jejich zájmů). Stejně jako „Femco“ i „Estcom sarl.“ žádá (v tomto případě) oba naše partnery o zaslání cenové a kvantitativní nabídky. Dále požaduje (jedná se, konec-konců, o lékařský materiál) příslušné atesty a dokumenty osvědčující možnost užívání těchto podpůrných prostředků a potravních doplňků, a to minimálně s platností pro EU (lépe však v širším záběru).


První dojmy z DRK

Na letišti v Kinshase - letiště se hemží ozbrojenci (armáda, policie i četnictvo-takzvaná vojenská policie) stejně jako žebráky. Ve chvíli, kdy vytáhnete peníze se kolem Vás seběhne tlupa lidí, vesměs velmi podivných a nedůvěryhodných existencí, a žebrají dost nevybíravým způsobem. Strach z těchto existencí jsme neměli jen díky přítomnosti tolika ozbrojenců. 
Ubytovaní jsme v rezidenční čtvrti. Bydlí tu zámožnější Afričané, byť o "majetkové elitě" bych nemluvil-vyšší střední třída. Každý jeden dům je obehnán zdmi osazenými ostnatým drátem a má svou vlastní ochranku. Přesto jsme byli upozorněni, že se máme pohybovat jen po vymezeném prostoru, protože o dvě ulice dál už se můžeme dostat do problémů. Po setmění nemáme vůbec vycházet ven.
Náš apartmán je standardně vybavený...dva pokoje, kuchyňka, obývací pokoj....a samozřejmě klimatizace.
Každý obchod má svou ozbrojenou ochranku. Výběr zboží je srovnatelný s Evropou. Ceny potravin jsou jen trochu vyšší než u nás. 
Doprava - to je jeden velký chaos.:-)
Připojení k internetu bylo zprovozněno po 3 dnech. V tuto chvíli funguje wifi, ale zase nejde elektřina :-)


Včera  (1.1.2018 ve 23.00 hod) odjel představený spolku Venédsko Mgr. Jan Linhart s doprovodem do DRK. Nevíme, jak bude fungovat spojení z DRK, ale budeme se snažit Vás průběžně informovat o cestě po Kongu i o výsledcích jednání s místními i státními orgány a organizacemi. 
Dnes Vám mohu nabídnout jen pár fotografií z cesty. Odjíždělo se z Prahy autobusem do Mnichova, odtud letadlem do Paříže a dnes ráno nejdelší úsek cesty Paříž - Kinshasa. 

Praha

Praha

Mnichov letiště

Mnichov letiště

PařížTermín odletu do DRK je 2.1.2018 

Jsou dojednané schůzky s představiteli státních orgánů i se zástupci soukromého sektoru. O cestě budeme informovat po návratu, který je plánován na 21.1.2018


Předběžný termín cesty je od 6.11.2017

Upozorňujeme zájemce o cestu, že je potřeba včas absolvovat všechna očkování!


Vízum do DRK

K jeho vystavení je zapotřebí výpis z rejstříku trestů v ČR, celé jméno, datum narození a číslo cestovního pasu. S potřebnými doklady je nutno zajít na Velvyslanectví DRK, Soukenická 34, 110 00 Praha 1. Provozní hodiny úřadu: 09.00 - 12.00 13.00 - 16.00 /Po-Pá/, telefon 222 316 762. Cena turistického víza cca 3 000,- Kč/měsíc.


Potřebné očkování

Povinné - pouze žlutá zimnice. Musí být naočkována nejpozději 15 dní (doporučujeme však 20 dní) před odjezdem. Musí to být posední aplikované očkování.
Doporučené - hepatitida A a B, břišní tyfus
Vhodné - meningokok a pneumokok
Doporučujeme zkontrolovat přeočkování proti tetanu.

Povinné a doporučené očkování (žlutá zimnice, hepatitida A,B a břišní tyfus) se dá zvládnout za 16 dní. Pokud si vyberete i další očkování (meningokok, pneumokok...) je potřeba počítat s delší časovým obdobím.


Konference Venédsko - Kongo

Dne 16.9.2017 proběhla dlouho plánovaná podnikatelská konference Venédska a Demokratické republiky Kongo. Jejím hlavním cílem bylo představit konžské straně s námi spolupracující podniky a partnery, umožnit jim předložit své nabídky a pro konžskou stranu specifikovat s kým by chtěli jednat, v jakých oborech nebo oblastech v DRK by chtěli působit.

Konference byla zahájena představeným spolku Venédsko. S ohledem na zúčastněné podnikatelské subjekty a samozřejmě i s ohledem na přítomnost zástupce vyslanectví DRK, pana attache Tresora Impassa Ifoli bylo celé jednání konference vedeno trojjazyčně. Za naši stranu se účastnilo jednání 10 podnikatelských subjektů, a to buď formou přímého zastoupení nebo prostřednictvím společného delegáta, a zmocněnec pravoslavné církve.

Jednání konference bylo věcné a směřovalo do hloubky. Ukončeno bylo až po 20h. Zároveň bylo specifikováno, že 1. výprava Venédska do DRK bude zahájena 6.11.2017 odletem nejspíše z Bruselu (místo odletu může být ještě změněno v závislosti na cenách letenek z EU). Předpokládaná délka pobytu cca 14 dní. Kromě mezinárodního očkovacího průkazu s vyplněnými záznamy o potřebných očkováních (viz výše na těchto stránkách) bude každý účastník akce z ČR ještě potřebovat vízum. K jeho vystavení je nutný výpis z rejstříku trestů v ČR, celé jméno, datum narození a číslo cestovního pasu.


Konference Venédsko - Kongo

Konference Venédsko - Kongo se uskuteční dne 16.9.2017 v restauraci Kathmandu, ulice Vojtěžská 241/9, Praha Nové Město, od 16.00 hod.
Zveme všechny zájemce z podnikatelského prostředí, kteří nás chtějí podpořit a mají zájem o navázání obchodních kontaktů v DRK. Konference se kromě představeného spolku zúčastní i zástupce DRK.
Svou účast, prosím, nahlaste telefonicky na: 602 651 985, 605 449 443

Sbírka věcných a finančních darů

20.11.2017 došlo k předání třetí zásilky školních potřeb. Tentokrát na umělecké škole.


18.10.2017 Obdrželi jsme děkovný dopis z první školy. Kromě poděkování obsahuje i prosbu o další podporu.


28.9.2017 Do Konga dorazila druhá zásilka školních potřeb.18.9.2017 - od tohoto data máme povolení k veřejné finanční sbírce. Účelem sbírky je nákup a dodání školních potřeb, pomůcek a dalšího materiálu do DRK. Přispět je možno přímo na transparentní účet u Fio banky číslo 2001287540/2010. Další povolený způsob je prostřednictvím crowdfundingových portálu - o vypsání sbírky na portálech budeme průběžně informovat.


Dorazily fotografie s předávání školních potřeb v Kongu.


4.9.2017 dorazila do DRK první zasilka z naší sbírky. Vybavili jsme jednu třídu učebnicemi francouzštiny (což je úřední jazyk v DRK) a archivačními deskami. Foto z předání bude zveřejněno ihned po obdržení od našeho právního zástupce v DRK.

Pokud máte zájem podpořit naši činnost, neváhejte nás kontaktovat.


Naší sbírku věcných darů již podporují:

QiiQ Clinic se zaobírá celostním přístupem k Bytí - životem, zdravím, svobodou, nezávislostí, spokojeností, radostí, vzdělaností, krásou a prosperitou materiální i duchovní.
Milujeme moudrost, respektujeme intuici.
Máme čest být od samého počátku u spolupráce se spolkem VENÉDSKO - fenoménem, jež naplňuje naše idee. Připravujeme adresné projekty a aktivity ve VENÉDSKU. Těšíme se na zkušenosti a perspektivy první cesty do Demokratické republiky Kongo. Sledujte Projekty QiiQ.NAME a QiiQClinic.cz

Mama Mundele o.s.
Mama Mundele o.s. působí v Demokratické republice Kongo již několik let. Spolupráce s Venédskem nám umožňuje rozšířit poskytovanou pomoc o další, velmi důležité, oblasti - podpora vzdělávání, dostupnost pitné vody, lékařská péče...

Pravoslavná církev v Českých zemích a na Slovensku
Myšlenka na podporu vzdělávání přímo v zemích tzv. třetího světa je dlouhodobým cílem jak Pravoslavné církve, tak i Venédska. Proto jsme se rozhodli úsilí Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédka podpořit.

ThDr. Václav Ježek - představený katedrálního patriarchálního a archiepiskopálního chrámu svatých Cyrila a Metoděje v Praze


Výsledky sbírky věcných darů pro potřeby školství a zdravotnictví v DRK:

obchod s výtvarnými potřebami nám darovat - barvy, pastelky, modelovací desky, palety štětce...
český papírnický řetězec - školní sešity
papírenský velkosklad - 40 kg kancelářského papíru
firma vyrábějící výtvarné potřeby - potřeby pro výuku výtvarné výchovy v hodnotě 7 500,- Kč
česká cateringová společnost - 20 plast-ocelových židlí
salon Vltava - 25 omyvatelných archivačních přenosných desek na spisy
Markets art "U bílé paní" - malířská plátna
Francouzský institut Praha - učebnice francouzského jazyka

Všem dárcům děkujeme za vstřícnost.

Dne 16.9.2017 proběhla dlouho plánovaná podnikatelská konference Venédska a Demokratické republiky Kongo. Jejím hlavním cílem bylo představit konžské straně s námi spolupracující podniky a partnery, umožnit jim předložit své nabídky a pro konžskou stranu specifikovat s kým by chtěli jednat, v jakých oborech nebo oblastech v DRK by chtěli působit.

Konference byla zahájena představeným spolku Venédsko. S ohledem na zúčastněné podnikatelské subjekty a samozřejmě i s ohledem na přítomnost zástupce vyslanectví DRK, pana attache Tresora Impassa Ifoli bylo celé jednání konference vedeno trojjazyčně. Za naši stranu se účastnilo jednání 10 podnikatelských subjektů, a to buď formou přímého zastoupení nebo prostřednictvím společného delegáta, a zmocněnec pravoslavné církve.

Jednání konference bylo věcné a směřovalo do hloubky. Ukončeno bylo až po 20h. Zároveň bylo specifikováno, že 1. výprava Venédska do DRK bude zahájena 6.11.2017 odletem nejspíše z Bruselu (místo odletu může být ještě změněno v závislosti na cenách letenek z EU). Předpokládaná délka pobytu cca 14 dní. Kromě mezinárodního očkovacího průkazu s vyplněnými záznamy o potřebných očkováních (viz výše na těchto stránkách) bude každý účastník akce z ČR ještě potřebovat vízum. K jeho vystavení je nutný výpis z rejstříku trestů v ČR, celé jméno, datum narození a číslo cestovního pasu.


10.9.2017 proběhla již 63. výstava Minerva - výživa pod drobnohledem. Na pozvání QIIQ Clinik se představený spolku, Mgr Jan Linhart, zúčastnil jako host. Prezentoval zde naše záměry v DRK a přiblížil problematiku soukromých mikrostátů.


Cyklus přednášek na téma "Mikrostáty"

15.02.2016 Mikrostáty a jejich současné možnosti
07.03.2016 Mikrostáty- vznik a uplatnění
02.04.2016 Mikrostáty v běhu času a jejich stávající možnosti
13.11.2016 Mikrostáty - historie, současnost a jejich další možnosti
26.11.2016 Mikrostáty - historie, současnost a další možnosti v kontextu ČR
04.03.2017 Venédsko v kontextu projektů českých soukromých mikrostátů

Záznamy přednášek:

Venédsko v kontextu projektů českých soukromých mikrostátů

Mikrostáty - historie, současnost a další možnosti v kontextu ČR.


Pokud se Vám termíny přednášek nehodí a máte o ni zájem, jsme schopni při účasti více než 7-8 posluchačů zajistit její opakování. Součástí přednášky je i stručné představení činnosti Svobodného a samostatného zapsaného spolku VENÉDSKO.


Venédsko v kontextu projektů českých soukromých mikrostátů

Zveme všechny zájemce na další ze série přednášek na téma mikrostáty. Tentokrát o českých soukromých mikrostátech ( cechovní stát Alaric, Krumlovské království či velkovévodství Karlovarské...).

Přednáška se bude konat dne 4.3.2017 od 14:00 hodin na Novotného lávce 5 (budova ČSVTS, sál č. 213), Praha 1.


Mikrostáty – historie, současnost a další možnosti v kontextu ČR

V sobotu 26. listopadu od 14:30 hodin proběhla další z cyklu přednášek na téma mikrostáty. Tentokrát jako součást XVI. ročníku Zimní university. Mgr. Jan Linhart se ve své přednášce zaměřil na historii a současnost plně mezinárodně uznaných mikrostátů (Andorra, Lichtenštejnsko, San Marino,…), mikrostátů se specifickým mezinárodním postavením (Maltézští rytíři, Království Tavolara) a soukromých mikrostátů (Talossa, Molossia, Sealand...). Představil rovněž projekt soukromého mikrostátu, který vychází ze středoevropského prostředí a směřuje do Afriky.

Podstatnou část přednášky je možno zhlédnou na youtube (omlouváme se za zhoršenou kvalitu zvuku).


Dnes, 13.11.2016, proběhla další přednáška Mgr. Jana Linharta na téma mikrostáty.
Všem posluchačům děkujeme za účast a kavárně Creperie za pohostinnost.Dne 2.4.2016 proběhla již třetí přednáška Mgr. Jana Linharta na téma mikrostáty.
Tentokrát na téma
"Mikrostáty v běhu času a jejich stávající možnosti".
Děkujeme kavárně Creperie v OC Nový Smíchov za příjemné prostředí.
Všem děkujeme za účast.


Dne 7.3.2016 proběhla přednáška Mgr. Jana Linharta na téma "Mikrostáty - vznik a uplatnění". Děkujeme QIIQ clinic za poskytnutí přednáškové místnosti a všem posluchačům za účast.


Dne 15.2.2016 proběhla přednáška Mgr. Jana Linharta na téma "Mikrostáty a jejich současné možnosti". Šlo o pilotní program, který bude v rozšířené podobě opakován dne 7.3.2016 od 18.00 hod na adrese Na Zámecké 9, Praha 4. Časová dotace cca 2,5 - 3 hod.
Zveme všechny zájemce o tuto problematiku.
Z důvodu omezené kapacity sálu doporučujeme zajistit si místo na tel. 602 651 985.
Vstup zdarma.