Hodně štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce Vám přeje Venédsko


Cesta do Demokratické republiky Kongo

Termín odletu do DRK je 2.1.2018 

Jsou dojednané schůzky s představiteli státních orgánů i se zástupci soukromého sektoru. O cestě budeme informovat po návratu, který je plánován na 21.1.2018


Vzhledem k technickým problémům na straně velvyslanectví DRK se cesta posouvá. Termín bude s dostatečným předstihem zveřejněn jak zde, tak na fcb.


Předběžný termín cesty je 6.11.2017

Upozorňujeme zájemce o cestu, že je potřeba včas absolvovat všechna očkování!

Veškeré potřebné informace (očkování, víza...)na telefonu - představený Mgr. Jan Linhart: +420 605 449 443


Vízum do DRK pro účastníky cesty organizované Venédskem

K jeho vystavení je zapotřebí výpis z rejstříku trestů v ČR, celé jméno, datum narození a číslo cestovního pasu. S potřebnými doklady je nutno zajít na Velvyslanectví DRK, Soukenická 34, 110 00 Praha 1. Provozní hodiny úřadu: 09.00 - 12.00 13.00 - 16.00 /Po-Pá/, telefon 222 316 762. Cena turistického víza cca 3 000,- Kč/měsíc.


Potřebné očkování


Povinné - pouze žlutá zimnice. Musí být naočkována nejpozději 15 dní (doporučujeme však 20 dní) před odjezdem. Musí to být posední aplikované očkování.
Doporučené - hepatitida A a B, břišní tyfus
Vhodné - meningokok a pneumokok
Doporučujeme zkontrolovat přeočkování proti tetanu.

Povinné a doporučené očkování (žlutá zimnice, hepatitida A,B a břišní tyfus) se dá zvládnout za 16 dní. Pokud si vyberete i další očkování (meningokok, pneumokok...) je potřeba počítat s delší časovým obdobím.


20.11.2017 Došlo k předání ji třetí zásilky školních potřeb.


18.10.2017 Dopis z obdarované školy. Dopis kromě poděkování za pomoc obsahuje i prosbu o pokračování v podpoře.


28.9.2017 Do Konga dorazila druhá zásilka školních potřeb.


Dorazily fotografie z předávání první první zásilky se školními potřebami.


18.9.2017 - od tohoto data máme povolení k veřejné finanční sbírce. Účelem sbírky je nákup a dodání školních potřeb, pomůcek a dalšího materiálu do DRK. Přispět je možno přímo na transparentní účet u Fio banky číslo 2001287540/2010. Další povolený způsob je prostřednictvím crowdfundingových portálu - o vypsání sbírky na portálech budeme průběžně informovat.


Dne 16.9.2017 proběhla dlouho plánovaná podnikatelská konference Venédska a Demokratické republiky Kongo. Jejím hlavním cílem bylo představit konžské straně s námi spolupracující podniky a partnery, umožnit jim předložit své nabídky a pro konžskou stranu specifikovat s kým by chtěli jednat, v jakých oborech nebo oblastech v DRK by chtěli působit.

Konference byla zahájena představeným spolku Venédsko. S ohledem na zúčastněné podnikatelské subjekty a samozřejmě i s ohledem na přítomnost zástupce vyslanectví DRK, pana attache Tresora Impassa Ifoli bylo celé jednání konference vedeno trojjazyčně. Za naši stranu se účastnilo jednání 10 podnikatelských subjektů, a to buď formou přímého zastoupení nebo prostřednictvím společného delegáta, a zmocněnec pravoslavné církve.

Jednání konference bylo věcné a směřovalo do hloubky. Ukončeno bylo až po 20h. Zároveň bylo specifikováno, že 1. výprava Venédska do DRK bude zahájena 6.11.2017 odletem nejspíše z Bruselu (místo odletu může být ještě změněno v závislosti na cenách letenek z EU). Předpokládaná délka pobytu cca 14 dní. Kromě mezinárodního očkovacího průkazu s vyplněnými záznamy o potřebných očkováních (viz výše na těchto stránkách) bude každý účastník akce z ČR ještě potřebovat vízum. K jeho vystavení je nutný výpis z rejstříku trestů v ČR, celé jméno, datum narození a číslo cestovního pasu.


Konference Venédsko - Kongo

Konference Venédsko - Kongo se uskuteční dne 16.9.2017 v restauraci Kathmandu, ulice Vojtěžská 241/9, Praha Nové Město, od 16.00 hod.
Zveme všechny zájemce z podnikatelského prostředí, kteří nás chtějí podpořit a mají zájem o navázání obchodních kontaktů v DRK. Konference se kromě představeného spolku zúčastní i zástupce DRK.
Svou účast, prosím, nahlaste telefonicky na: 602 651 985, 605 449 443


10.9.2017 proběhla již 63. výstava Minerva - výživa pod drobnohledem. Na pozvání QIIQ Clinik se představený spolku, Mgr Jan Linhart, zúčastnil jako host. Prezentoval zde naše záměry v DRK a přiblížil problematiku soukromých mikrostátů.


Sbírka věcných darů

4.9.2017 dorazila do DRK první zasilka z naší sbírky. Jedná se o učebnice a archivační desky pro potřeby jedné třídy.

Pokud máte zájem podpořit naši činnost, neváhejte nás kontaktovat.

Výsledky sbírky věcných darů pro potřeby školství a zdravotnictví v DRK:

obchod s výtvarnými potřebami nám darovat - barvy, pastelky, modelovací desky, palety štětce...
český papírnický řetězec - školní sešity
papírenský velkosklad - 40 kg kancelářského papíru
firma vyrábějící výtvarné potřeby - potřeby pro výuku výtvarné výchovy v hodnotě 7 500,- Kč
česká cateringová společnost - 20 plast-ocelových židlí
salon Vltava - 25 omyvatelných archivačních přenosných desek na spisy
Markets art "U bílé paní" - malířská plátna
Francouzský institut Praha - učebnice francouzského jazyka

Všem dárcům děkujeme za vstřícnost.


Naší sbírku věcných darů již podporují:

QiiQ Clinic se zaobírá celostním přístupem k Bytí - životem, zdravím, svobodou, nezávislostí, spokojeností, radostí, vzdělaností, krásou a prosperitou materiální i duchovní.
Milujeme moudrost, respektujeme intuici.
Máme čest být od samého počátku u spolupráce se spolkem VENÉDSKO - fenoménem, jež naplňuje naše idee. Připravujeme adresné projekty a aktivity ve VENÉDSKU. Těšíme se na zkušenosti a perspektivy první cesty do Demokratické republiky Kongo. Sledujte Projekty QiiQ.NAME a QiiQClinic.cz

Mama Mundele o.s.
Mama Mundele o.s. působí v Demokratické republice Kongo již několik let. Spolupráce s Venédskem nám umožňuje rozšířit poskytovanou pomoc o další, velmi důležité, oblasti - podpora vzdělávání, dostupnost pitné vody, lékařská péče...

Pravoslavná církev v Českých zemích a na Slovensku
Myšlenka na podporu vzdělávání přímo v zemích tzv. třetího světa je dlouhodobým cílem jak Pravoslavné církve, tak i Venédska. Proto jsme se rozhodli úsilí Svobodného a samostatného zapsaného spolku Venédka podpořit.

ThDr. Václav Ježek - představený katedrálního patriarchálního a archiepiskopálního chrámu svatých Cyrila a Metoděje v Praze


Cyklus přednášek na téma "Mikrostáty"

15.02.2016 Mikrostáty a jejich současné možnosti
07.03.2016 Mikrostáty- vznik a uplatnění
02.04.2016 Mikrostáty v běhu času a jejich stávající možnosti
13.11.2016 Mikrostáty - historie, současnost a jejich další možnosti
26.11.2016 Mikrostáty - historie, současnost a další možnosti v kontextu ČR
04.03.2017 Venédsko v kontextu projektů českých soukromých mikrostátů

Záznamy přednášek:

Venédsko v kontextu projektů českých soukromých mikrostátů

Mikrostáty - historie, současnost a další možnosti v kontextu ČR.


Pokud se Vám termíny přednášek nehodí a máte o ni zájem, jsme schopni při účasti více než 7-8 posluchačů zajistit její opakování. Součástí přednášky je i stručné představení činnosti Svobodného a samostatného zapsaného spolku VENÉDSKO.


Venédsko v kontextu projektů českých soukromých mikrostátů

Zveme všechny zájemce na další ze série přednášek na téma mikrostáty. Tentokrát o českých soukromých mikrostátech ( cechovní stát Alaric, Krumlovské království či velkovévodství Karlovarské...).

Přednáška se bude konat dne 4.3.2017 od 14:00 hodin na Novotného lávce 5 (budova ČSVTS, sál č. 213), Praha 1.


Krásné a klidné svátky vánoční a úspěšný rok 2017 přeje všem svým příznivcům
Svobodný a samostatný zapsaný spolek
Venédsko


Mikrostáty – historie, současnost a další možnosti v kontextu ČR

V sobotu 26. listopadu od 14:30 hodin proběhla další z cyklu přednášek na téma mikrostáty. Tentokrát jako součást XVI. ročníku Zimní university. Mgr. Jan Linhart se ve své přednášce zaměřil na historii a současnost plně mezinárodně uznaných mikrostátů (Andorra, Lichtenštejnsko, San Marino,…), mikrostátů se specifickým mezinárodním postavením (Maltézští rytíři, Království Tavolara) a soukromých mikrostátů (Talossa, Molossia, Sealand...). Představil rovněž projekt soukromého mikrostátu, který vychází ze středoevropského prostředí a směřuje do Afriky.

Podstatnou část přednášky je možno zhlédnou na youtube (omlouváme se za zhoršenou kvalitu zvuku).


Dnes, 13.11.2016, proběhla další přednáška Mgr. Jana Linharta na téma mikrostáty.
Všem posluchačům děkujeme za účast a kavárně Creperie za pohostinnost.


Všechny zájemnce srdečně zveme. Místo je možné zarezervovat na telefonu 605 449 443 nebo 602 651 985


Dne 2.4.2016 proběhla již třetí přednáška Mgr. Jana Linharta na téma mikrostáty.
Tentokrát na téma
"Mikrostáty v běhu času a jejich stávající možnosti".
Děkujeme kavárně Creperie v OC Nový Smíchov za příjemné prostředí.
Všem děkujeme za účast.


Dne 7.3.2016 proběhla přednáška Mgr. Jana Linharta na téma "Mikrostáty - vznik a uplatnění". Děkujeme QIIQ clinic za poskytnutí přednáškové místnosti a všem posluchačům za účast.Dne 15.2.2016 proběhla přednáška Mgr. Jana Linharta na téma "Mikrostáty a jejich současné možnosti". Šlo o pilotní program, který bude v rozšířené podobě opakován dne 7.3.2016 od 18.00 hod na adrese Na Zámecké 9, Praha 4. Časová dotace cca 2,5 - 3 hod.
Zveme všechny zájemce o tuto problematiku.
Z důvodu omezené kapacity sálu doporučujeme zajistit si místo na tel. 602 651 985.
Vstup zdarma.