Výlet do okolí

Oblast je hustě obydlena a jsou tu nově otevřená naleziště ropy. Většinu těžby zajišťují francouzské společnosti. Všude je ruch, typický pro průmyslové oblasti. A opět všude ostraha. V místech těžby se nesmí ani fotografovat. Moře je špinavé - díky ohromnému provozu v přístavu. Tudíž turisticky naprosto nevyužitelná oblast. DRK má totiž jen velmi omezený přístup k moři a tak je pobřeží velmi intenzivně využíváno. 
Všude jsou celní a pasové kontroly a to i několik desítek km od hranic. Policisté jsou velmi nekompromisní, ale slušní.