Předání darů v základní škole

Dnes se nám podařilo dopravit učební pomůcky do školy. Jednalo se o školu na předměstí Kinshasi, která slouží místní komunitě. Škola má jednu třídu mateřinky pro děti od 4 let, základní škola je tu od 1. do 6 ročníku. Některé ročníky jsou spojené. Každá třída má pouze jednoho učitele, který zajišťuje výuku všech předmětů. Ve škole je cca 100 dětí.

Škola je postavena tak, že ke stěnám dvorku, byly takřka doslova přilepeny jednoduché přístavky, obdobně, jako když se na našem venkově stavěly kůlny. Každá třída představuje čtyři holé stěny přeložené trámy, na nichž je vlnitý plech (žádný strop). Třídy jsou maličké, cca 3,5 x3,5 m, bez oken (ty nahrazují díry ve zdech). Veškerým vybavením jsou lavice, židle a tabule. Nevšiml jsem si žádného rozvod elektřiny (ve třídách je šero), není tu voda (pouze na dvoře barel s kohoutkem), není tu wc (na dvoře jsou dvě „kadibudky“). Nevšiml jsem si, že by děti používali učebnice nebo sešity.

Ředitelnu představuje maličká místnost na protilehlé straně dvorku, ve které ve změti papírů, leží dokonce i obstarožní počítač, leč nefunguje.

Na dvorku školy jsou další tři „domky“, ve kterých žijí ženy (jejich vztah ke škole se mi nepodařilo zjistit). Po dvorku běhají slepice…
Námi dodané sešity, tužky a propisky vyvolaly nadšení a pokryjí potřeby školy na dlouhou dobu.

Přestože se představitelé DRK chlubí tím, že země má celostátně platné školní osnovy, neumím si představit, jak jejich výuku stát vymáhá, když ve škole chybí jakékoliv vybavení.