Konference Venédsko - Kongo

Dne 16.9.2017 proběhla dlouho plánovaná podnikatelská konference Venédska a Demokratické republiky Kongo. Jejím hlavním cílem bylo představit konžské straně s námi spolupracující podniky a partnery, umožnit jim předložit své nabídky a pro konžskou stranu specifikovat s kým by chtěli jednat, v jakých oborech nebo oblastech v DRK by chtěli působit.

Konference byla zahájena představeným spolku Venédsko. S ohledem na zúčastněné podnikatelské subjekty a samozřejmě i s ohledem na přítomnost zástupce vyslanectví DRK, pana attache Tresora Impassa Ifoli bylo celé jednání konference vedeno trojjazyčně. Za naši stranu se účastnilo jednání 10 podnikatelských subjektů, a to buď formou přímého zastoupení nebo prostřednictvím společného delegáta, a zmocněnec pravoslavné církve.

Jednání konference bylo věcné a směřovalo do hloubky. Ukončeno bylo až po 20h. Zároveň bylo specifikováno, že 1. výprava Venédska do DRK bude zahájena 6.11.2017 odletem nejspíše z Bruselu (místo odletu může být ještě změněno v závislosti na cenách letenek z EU). Předpokládaná délka pobytu cca 14 dní. Kromě mezinárodního očkovacího průkazu s vyplněnými záznamy o potřebných očkováních (viz výše na těchto stránkách) bude každý účastník akce z ČR ještě potřebovat vízum. K jeho vystavení je nutný výpis z rejstříku trestů v ČR, celé jméno, datum narození a číslo cestovního pasu.