Konference Venédsko - Kongo

Konference Venédsko - Kongo se uskuteční dne 16.9.2017 v restauraci Kathmandu, ulice Vojtěžská 241/9, Praha Nové Město, od 16.00 hod.
Zveme všechny zájemce z podnikatelského prostředí, kteří nás chtějí podpořit a mají zájem o navázání obchodních kontaktů v DRK. Konference se kromě představeného spolku zúčastní i zástupce DRK.
Svou účast, prosím, nahlaste telefonicky na: 602 651 985, 605 449 443