Jednání

Dnes jsme měli opětovné jednání s panem poslancem Remim. Ten po nás chtěl konkrétní termín, kdy zahájí spolek činnost v DRK. Vysvětlil jsem mu, že k něčemu takovému nemám mandát. Účelem cesty byla rekognoskace, presentace a navázání kontaktů. Po návratu bude následovat rozprava uvnitř spolku a následně jednání s pravoslavnou církví, kterou v tuto chvíli považujeme za našeho hlavního partnera v oblasti vzdělávání. Pan poslanec zvažuje, že se zúčastní předávání darů v námi podporované škole.

Další jednání proběhlo se zástupcem cestovního ruchu p. Chrispinem Tribunali. Očekává presentaci našich partnerských cestovek (Beta tour a Africa Exkluziv). Sám připouští, že úroveň cestovního ruchu, ve srovnání s Keňou či Tanzánií, je zde mimořádně nízká.

V DRK existují dvě instituce s celostátní působností, které se zabývají cestovním ruchem:
1. Národní úřad cestovního ruchu
2. Národní fond pro zachování přírody

Jejich činnost je zaměřena předně na to, kam dovolit vstup cizincům (i s ohledem na bezpečnostní situaci), a kolik lidí smí tato území navštívit (např. s ohledem na zachování klidu v rezervacích). V DRK působí mnoho drobných cestovních agentur, které se zaměřují na nejbližší okolí (cca okruh 100 km). Mezi nimi je pouze minimální spolupráce. Tyto agentury nejsou schopné zajistit pro turisty z tzv. rozvinutých zemí alespoň minimální standart služeb, na který jsou tito turisté zvyklí (bezpečí, ubytování, hygiena…). Jedinou oblastí hodnou návštěvy jsou v DRK národní parky, tzn. přírodní krásy.

Přestože  Léopoldville (dnešní Kinshasa) bylo pokládáno za Paříž Afriky, z tehdejší doby se zachovalo jen pramálo stavebních památek. Bylo nám řečeno, že v celé Kinshase je cca 10 zachovalých staveb.