Hospodaření s odpady "po africku"

Veškerý odpad z domácností, a nejen z nich, se sype někam na hromadu. Někam znamená na jakékoliv volné prostranství, takže např. okraj křižovatky, u benzínové pumpy, na břeh potoka (z toho se následně stává otevřená stoka)..... K hromadám se kromě všudypřítomného hmyzu samozřejmě stahují i hlodavci, škorpioni, štíři a hadi (nezřídka jedovatí). Nikoho to nevzrušuje.

K opravdu velkým hromadám (několik metrů na výšku) jednou za čas přijede bagr nebo nakladač a naloží je na nákladní  auta, která je kamsi odvezou. Netuším kam, a neměl jsem sílu, chuť, vůli ani žaludek zjištovat, co s těmi odpadky dále dělají.

K menším hromadám čas od času někdo přijde, poleje je hořlavinou a zapálí.  Protože v hromadě je veškerý odpad (pet lahve, pneumatiky, zbytky jídel....) zápach je nepopsatelný. Celé město je prostoupeno tímto šíleným odérem.

Tyto hromady jsou po celém městě, "lepší čtvrtě" nevyjímaje. Podle mých informací obdobným způsobem zachází s komunálním  odpadem většina zemí subsaharské afriky.

Když tak přemýšlím o úzkostlivém nakládání se skleníkovými plyny ve vyspělých státech a porovnám to se zřejmě nemístně benevolentním přístupem k zemím třetího světa, tak přemýšlím o tom, zde někde nenastala systémová chyba...